Kehitysvammaliitto tutkii puhevammaisten tulkkauspalvelua

Kela on järjestänyt tulkkauspalvelua puhevammaisille asiakkaille neljän vuoden ajan. Kaikki palveluun oikeutetut eivät kuitenkaan käytä sitä. Kela on pyytänyt Kehitysvammaliittoa selvittämään tutkimuksella, miksi palvelua ei käytetä.

Kelan rekistereihin on koottu tietoa asiakkaista, joilla on oikeus tulkkauspalveluun. Kelassa on tieto esimerkiksi asiakkaiden iästä ja kommunikointitavasta. Kela hankkii lisää tietoa palvelun käytöstä lähettämällä selkokielisen kyselylomakkeen niille puhevammaisille henkilöille, jotka eivät juurikaan ole käyttäneet palvelua. Kysely lähetetään asiakkaille marraskuun alkupuolella.

Yksittäisiä vastaajia ei pysty tunnistamaan tutkimuksen loppuraportista, ja kerätyt tiedot tuhotaan tutkimuksen päätyttyä. Omaiset tai avustaja voivat auttaa kyselyn täyttämisessä. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Kehitysvammaliitto käyttää tutkimuksessaan sekä Kelan rekisteritietoja että kyselytutkimuksen tietoja.

Lisäksi vammaisjärjestöiltä ja puhevammaisten tulkeilta kysytään näkemyksiä tulkkauspalvelun vähäiseen käyttöön. Tämäkin kysely toteutetaan vuoden 2015 aikana.

Kela kehittää palveluitaan

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää Kelan tulkkauspalvelua niin, että sitä olisi entistä helpompi käyttää. Palvelun tulisi palvella niitä kaikkia asiakkaita, joilla on oikeus käyttää sitä.

Puhevammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa. Tulkkauspalvelun käyttö on asiakkaille maksutonta.

Lisätietoja asiakkaille:
www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelukeskus


Lisätietoja medialle:
Kelan terveysosasto
kehittämispäällikkö Riikka Heikkinen, puh. 020 634 3985
etunimi.sukunimi@kela.fi

Kehitysvammaliitto
kehittämispäällikkö Eija Roisko, puh. 040 590 3801 tai 09 348 09373
etunimi.sukunimi@kvl.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit