Kela kalastaa takuueläkkeeseen oikeutettuja

Kela ottaa elokuussa yhteyttä useisiin tuhansiin eläkeläisiin, joilla voi olla oikeus takuueläkkeeseen. Hakemuksia on tähän mennessä tullut noin 103 000 ja niistä on ratkaistu 101 000.

Takuueläkeurakka on sujunut Kelassa hyvin. Kela varautui siihen palkkaamalla lisää henkilökuntaa ja ottamalla käyttöön hyvän palautteen saaneen suullisen haun.

Takuueläkkeen on saanut jo noin 95 000 eläkeläistä, mutta kaikki takuueläkkeeseen oikeutetut eivät ole vielä hakeneet eläkettä. Lakia säädettäessä takuueläkkeeseen oikeutettuja arvioitiin olevan kaikkiaan noin 116 000. Keskimääräinen takuueläke on nyt noin 121 euroa kuukaudessa.

Kela muistuttaa elo-syyskuussa kirjeellä tai puhelimitse niitä takuueläkkeeseen mahdollisesti oikeutettuja, jotka eivät ole vielä jättäneet hakemusta. Kun hakemus tulee Kelaan viimeistään syyskuussa, eläkkeen saa takautuvasti lain voimaan tulosta eli maaliskuusta lähtien.

Takuueläkettä voi hakea palauttamalla Kelan lähettämän hakulomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna palautuskuoressa. Toinen vaihtoehto on hakea sitä ilman hakemuslomaketta soittamalla numeroon 020 692 202 tai käymällä Kelan toimistossa.

Maaliskuussa voimaan tullut takuueläke turvaa Suomessa asuvalle eläkeläiselle noin 687 euron vähimmäiseläkkeen kuukaudessa. Takuueläkettä ei makseta, jos sen määrä jäisi alle 6,23 euron kuukaudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että takuueläkettä voi saada vain silloin, kun hakijan kaikki muut eläkkeet Suomesta ja ulkomailta veroja vähentämättä jäävät alle 681,51 e/kk.

Vähimmäiseläke jää kuitenkin pienemmäksi, jos eläkeläinen on varhentanut vanhuuseläkkeensä alkamaan ennen 65 vuoden ikää. Varhennusvähennys pienentää silloin takuueläkettä tai voi jopa estää sen saamisen. Varhennettuna takuueläkettä saa noin 4 800 henkilöä. Heidän takuueläkkeensä on keskimäärin 88 euroa kuukaudessa.

Lisätiedot medialle:

Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto,
etuuspäällikkö Pirjo Raute, puh. 020 634 3580
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaalle:

Kelan palvelunumero eläkeasioissa: 020 692 202.
Kelan internetsivut takuueläkkeestä: www.kela.fi/takuuelake

Tiedote ruotsiksi http://www.fpa.fi/aktuellt

 

 

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit