Kela kehitti ja tutki työikäisten varhaiskuntoutusta

Tutkimustulokset toivat näyttöä työhönkuntoutuksen hyödyistä ja vaikutuksista.

Kela on kehittänyt vuosina 2007–2014 työikäisten varhaiskuntoutusta useissa eri hankkeissa. Viimeisessä (TK2) hankkeessa testattiin työhön kytkeytyvää, yksilöllistä ja joustavaa kuntoutusmallia. Kuntoutusmallin toimivuutta, hyötyjä ja vaikutuksia arvioitiin laajassa ja monimenetelmällisessä tutkimuksessa. Tutkimuksen toteuttivat Kelan tutkimusosaston kanssa yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL) ja Kuntoutussäätiö.

Arviointitutkimuksen tulokset osoittivat, että kuntoutus kohdentui tarpeenmukaisesti. Siihen valikoitui työntekijöitä, joilla oli muuta henkilöstöä enemmän sekä työhön liittyviä muutoksia ja kuormitustekijöitä että terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä ongelmia. Kuntoutuksen myönteiset vaikutukset tulivat esille kuntoutujien arvioissa omasta parantuneesta työkyvystään sekä työhön liittyvissä asioissa, kuten kiireen hallinnassa.

Työhön liittyviä myönteisiä muutoksia ilmeni erityisesti niissä tekijöissä, joissa kuntoutujien tilanne oli huonompi verrattuna muuhun henkilöstöön ja työhön liittyvät vaikutukset kohdentuivat niille kuntoutujille, jotka kokivat työolosuhteisiin ja omaan työuraan liittyviä tuen tarpeita. Myönteisiä tuloksia edesauttoi työpaikkojen, esimiesten sekä työterveyshuoltojen aktiivinen osallistuminen kuntoutuksen toteuttamiseen. Kuntoutusmalliin sisältyneet yhteistoiminnan foorumit mahdollistivat usean tahon kuntoutuskumppanuuden.

Kehittämistyön ja tutkimusten tulokset oli tarkoitus ottaa käyttöön uudessa AURA-kuntoutuksessa vuonna 2016, mutta hallitusohjelmaan kirjattu julkisen talouden sopeutusohjelma estää uuden kuntoutusmuodon käynnistymisen. Tuloksia kuitenkin hyödynnetään Kelan kuntoutuksen kehittämisessä ja suunnittelussa.

Lue myös johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelän blogikirjoitus aiheesta:
blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/2660

Tiedote 29.9. Kela käynnistää uudelleen perutut  ASLAK-kurssit

Lisätietoja tutkimuksesta:
Kelan tutkimusosasto,
johtava tutkija, dosentti Riitta Seppänen-Järvelä, puh. 020 634 1908 ja 040 183 8920
Sähköposti: riitta.seppanen@kela.fi

Lisätietoa kehittämishankkeesta:
Kelan terveysosasto,
asiantuntijalääkäri Kirsi Vainiemi, puh. 020 6343 230 ja 0400 589716
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Julkaisu: Seppänen-Järvelä R, Aalto A-M, Juvonen-Posti P, Laaksonen M, Tuusa M, toim. Yksilöllisesti räätälöity ja työhön kytketty. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen arviointitutkimus. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 139, 2015. ISBN 978-951-669-985-4 (nid.), 978-951-669-9861 (pdf). Hinta: 25 euroa.

Tilaukset: julkaisut@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit