Kela korvasi puoli miljoonaa silmälääkärissäkäyntiä

Kelan korvaamista erikoislääkärissäkäynneistä lähes viidennes tehtiin viime vuonna silmälääkärille.

Vuonna 2009 Kela korvasi kaikkiaan 3,8 miljoonaa yksityislääkärissäkäyntiä. Niistä 78,3 % oli erikoislääkärissäkäyntejä (2,9 milj. käyntiä). Eniten korvattiin käyntejä silmätautien erikoislääkärin vastaanotolla, yhteensä 523 900 käyntiä, mikä oli 17,8 % kaikista erikoislääkärissäkäynneistä. Silmälääkärissäkäyntien osuus oli suurin Keski-Suomessa, lähes kolmasosa erikoislääkärissäkäynneistä (31,3 %), ja pienin Ahvenanmaalla (10,3 %).

Toiseksi eniten korvattiin käyntejä naistentautien erikoislääkärin vastaanotolla, yhteensä 490 500 käyntiä, 16,7 % erikoislääkärissäkäynneistä. Maakunnittain osuus vaihteli 24,9 %:sta (Ahvenanmaa) 11,5 %:iin (Pohjois-Karjala).

Korvattujen yksityislääkärissäkäyntien määrä kasvoi edellisvuodesta 1,3 %, kasvuprosentti oli suurin Keski-Pohjanmaan maakunnassa (18,2 %) ja Ahvenanmaalla (17,7 %). Käyntien määrä puolestaan väheni mm. Etelä-Pohjanmaan maakunnassa (7,7 %) ja Kymenlaaksossa (4 %).

Erikoislääkärissäkäyntien osuus vaihteli maakunnittain 94,3 %:sta (Kainuu) 71,9 %:iin (Uusimaa).

Yksityislääkärin perimistä palkkioista sai vuonna 2009 korvausta yhteensä 1,6 miljoonaa henkilöä,  30,1 % koko väestöstä. Suhteessa alueensa väestöön korvauksensaajia oli eniten Uudellamaalla (36,5 %) ja vähiten Ahvenanmaalla (17 %).

Korvauksensaajien väestöosuus vaihteli ikäryhmittäin. Runsas viidesosa (21,9 %) 15–24-vuotiaista oli saanut korvausta yksityislääkärin palkkioista, mutta 75–84-vuotiaista lähes puolet (44,8 %).

Yksityislääkärinpalkkioista maksettiin vuonna 2009 korvauksia yhteensä 73,6 miljoonaa euroa, mikä oli 11,2 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kelan maksamien sairausvakuutuskorvausten yhteismäärästä (3,5 miljardia euroa) oli lääkärinpalkkiokorvausten osuus 2 %.

Lisätietoja saa julkaisusta Kelan sairausvakuutustilasto 2009:
http://www.kela.fi/it/kelasto/kelasto.nsf/alias/Sava_09_pdf/$File/Sava_09.pdf?OpenElement

Lisätietoja:

Kelan tilastoryhmä,
suunnittelija Anu Valle, puh. 020 634 1389, etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit