Kela lähettää alaikäisen asiakkaan päätöksen tiedoksi myös huoltajalle

Maaliskuusta 2014 alkaen Kela lähettää 15–17-vuotiaalle tehdyt päätökset tiedoksi myös hänen huoltajalleen.

Kelassa tehdään vuosittain noin 160 000 etuuspäätöstä, joissa päätöksen saaja on alle 18-vuotias. Näistä suurin osa, lähes 100 000 päätöstä, on opintotuki- ja koulumatkatukipäätöksiä.

Hallintolain mukaan tiedoksianto tai päätös on toimitettava asianomaisen henkilön lisäksi hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen, jos molemmilla on oikeus käyttää asiassa puhevaltaa. Näin on tehtävä muun muassa asioissa, jotka koskevat 15–17-vuotiaan henkilökohtaista etua tai oikeutta.

Molempien oikeus käyttää puhevaltaa tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että sekä alaikäinen itse että hänen huoltajansa voivat valittaa Kelan antamasta päätöksestä.

Nuori voi päättää, kummalle huoltajalle päätös lähetetään

Kela kysyy jatkossa alaikäisiltä nuorilta joko hakemuksessa tai muulla tavoin, kummalle huoltajalle päätös toimitetaan tiedoksi. Jos alaikäinen ei vastaa, päätös lähetetään tiedoksi sille huoltajalle, jolle lapsilisä on viimeksi maksettu. Esimerkiksi opintotuessa päätös menee tiedoksi sille huoltajalle, jonka tulotietoja opintotukipäätöksessä on käytetty.

Kelan opintotukiryhmän lakimiehen Jukka Laukkasen mukaan muutos on merkittävä.

– Ymmärrämme, että asiakkaita voi ihmetyttää, kun Kelasta tulee samana päivänä kaksi samanlaista päätöstä samaan osoitteeseen. Muutoksen syynä ovat hallintolain määräykset, joiden perusteella eduskunnan apulaisoikeusasiamies velvoitti Kelaa muuttamaan menettelyjään, Laukkanen toteaa.

Opintotuen ja koulumatkatuen lisäksi muutos koskee useita muitakin Kelan etuuksia. Tällaisia etuuksia ovat yleinen asumistuki, työmarkkinatuki, peruspäiväraha, kotoutumistuki, vanhempainpäivärahat, lapsilisä, äitiysavustus, lastenhoidon tuki, elatustuki, lapseneläke, lapsikorotus, takuueläke ja eläkkeensaajan asumistuki sekä sosiaaliturvaan kuuluminen.

Lisätietoja asiakkaille
www.kela.fi/hakemuksesta-paatokseen> Alaikäisen hakemus/päätös
Kelan palvelunumerot

Lisätietoja medialle

Kela, Eläke- ja toimeentuloturvaosasto
lakimies Jukka Laukkanen, puh. 020 63 43314
etuuspäällikkö Regina Ollila, puh. 020 63 55203
etunimi.sukunimi@kela.fi

Kelan viestintä
Yhteystiedot www.kela.fi/viestinta
Puhelinpalvelu medialle p. 040 733 522, arkisin klo 9-16
Sähköposti viestinta@kela.fi

Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle. Tilaa kerran kuussa ilmestyvä mediainfo osoitteessa http://www.kela.fi/uutiskirje

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit