Kela mukana rajatyöntekijöiden infopäivässä Norjassa 27.10.

Kela osallistuu Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan järjestämään Rajantyöntekijän arkipäivää ‑infopäivään Norjan Kirkenesissä 27.10. Suomen ja Norjan viranomaiset neuvovat tilaisuudessa rajatyöntekijöitä sosiaaliturvaan ja ulkomaantyön vakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Rajatyöntekijä työskentelee palkkatyössä yhdessä EU- tai Eta-maassa, mutta asuu toisessa maassa, johon hän palaa päivittäin tai vähintään kerran viikossa. Rajatyöntekijään sovelletaan työskentelymaan, ei asuinmaan sosiaaliturvalainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työskentelymaa vastaa sairaus- ja vanhempainpäivärahojen maksamisesta sekä myöntää työntekijälle eurooppalaisen sairaanhoitokortin.


Sairaanhoitoa joustavasti

Rajatyöntekijällä on aina oikeus sairaanhoitoon sekä työskentely- että asuinmaassaan. Suomessa työtä tekevä rajatyöntekijä voi käyttää Suomessa kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluita kuntalaisen asiakasmaksulla, vaikka hän asuu toisessa maassa. Vastaavasti toisessa maassa työskentelevä, mutta Suomessa asuva rajatyöntekijä voi käyttää kaikkia kotikuntansa julkisen terveydenhuollon palveluita. Rajatyöntekijä saa suorakorvauksen ostaessaan lääkkeitä suomalaisesta apteekista. Kela antaa pyynnöstä rajatyöntekijälle todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Todistuksella hän voi osoittaa oikeutensa julkisessa terveydenhuollossa ja apteekissa.

Eläke haetaan asuinmaassa

Vaikka rajatyöntekijä olisi tehnyt työtä useassa maassa, eläkettä on haettava asuinmaassa. Suomessa asuva jättää vanhuuseläkehakemuksen Kelaan, työeläkelaitokseen tai Eläketurvakeskukseen. Hakemuksessa ilmoitetaan ulkomailla työskentelyn ajat. Suomessa asuva henkilö ei siis itse hae eläkkeitä työskentelymaistaan, vaan Eläketurvakeskus hoitaa yhteydenpidon entisiin työskentelymaihin. Eläke maksetaan riippumatta siitä, missä EU- tai Eta-maassa eläkeläinen asuu tai oleskelee.   


Uusi verkkopalvelu myös rajatyöntekijän apuna

Hoitopaikanvalinta.fi -verkkopalvelu on tietopaketti terveydenhuollon valinnanvapaudesta. Sivusto tarjoaa tietoa potilaan mahdollisuuksista ja oikeuksista käyttää terveyspalveluja Suomessa ja ulkomailla. Sivustolla on tietoa yli 50 maan terveyspalveluista.


Lisätietoja:

Kelan kansainvälisten asioiden keskus

Hoitovaikanvalinta.fi -verkkopalvelu

Rajatyöntekijän muistilista Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan sivuilla

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit