Kela on valmis kokeilemaan myös lyhytterapioita

Kela tiedottaa 17.5.2004 Kela on valmis kokeilemaan myös lyhytterapioita Psykoterapiaprojektin tuloksilla tullee olemaan suuri vaikutus Kelan psykiatriseen kuntoutukseen. Kelan kuntoutuspäällikkö Jouko Waal pitää Psykoterapiaprojektin tuloksia lyhytterapioiden vaikuttavuudesta lupaavina. Osa potilaista hyötyi selvästi molemmista tutkimuksessa mukana olleesta lyhytterapiamuodosta, lyhyestä psykodynaamisesta terapiasta ja voimavarasuuntautuneesta terapiasta. - Kelassa tullaan selvittämään näiden terapiamuotojen soveltuvuus Kelan psykiatriseen kuntoutukseen. Mitään radikaalia muutosta ei ole tulossa, mutta lyhytterapioiden käyttökelpoisuutta kannattaa varmasti kokeilla, arvioi Jouko Waal. Näkemyksensä Jouko Waal esittää parhaillaan jokaiseen kotiin jaettavassa Kelan sanomissa ja FPA-bladetissa nro 2/04. Helsingin Psykoterapiaprojektin vastavalmistunut lyhytterapiaosuus osoitti, että lyhytkestoinen terapia vähentää merkittävästi masennus- ja ahdistuneisuusoireita, mutta se on riittävä hoitomuoto vain osalle potilaista: vajaa puolet potilaista parani vuoden aikana lyhytterapian aloittamisesta. Psykoterapiaprojekti on Kelan, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Biomedicum Helsinki-säätiön, Kuntoutussäätiön ja Kansanterveyslaitoksen vuonna 1994 aloittama ja vuonna 2006 valmistuva yhteistyötutkimus. Lisätietoja Kelan sanomat 2/2004 tai FPA-bladet 2/2004, jaetaan jokaiseen kotiin 17.- 28.5.2004. Kelan viestintä, tiedottaja Minna Latvala, p. 020 434 1418 tai 0400 245 926. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/17/20040517BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/17/20040517BIT00350/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa