Kela selkeyttää ja yksinkertaistaa sisältöjä verkossa – asiakkaat mukana testaamassa prototyyppejä

Kela.fi-verkkopalvelun sisältöjä uudistetaan vaiheittain. Ensimmäisenä uudistuvat osiot ovat Lapsiperheet sekä Alle 16-vuotiaan vammaistuki.  Mobiilikäytön voimakas kasvu on luonut painetta uudistustarpeelle.

Uudistettu Lapsiperheet-osio julkaistiin asiakkaille juuri ennen joulua. Osion tekstisisältöjä on ryhmitelty uudelleen, ja samalla on yksinkertaistettu ilmaisua. Huomattavasti lyhentynyt ja tiivistynyt navigaatiorakenne puolestaan helpottaa tietojen löytämistä ja asiakkaan liikkumista osiossa. 

Visuaalisuutta on lisätty erityisesti osion etusivulle. Sivulle voidaan poimia selkeästi erottuville nostopaikoille asiakkaalle ajankohtaista tietoa. Myös Kysy lapsiperheen etuuksista -palstan uusimmat keskustelut löytyvät nyt helposti. Lisäksi etusivulle voidaan tuoda entistä enemmän videosisältöä.

Etuudet on listattu selkeään kolmipalstaiseen näkymään. Erityisesti mobiililaitteilla listaus toimii asiakkaan navigoinnin apuna, sillä jokainen etuus esitellään siinä lyhyesti yhdellä lauseella. Näin asiakas osaa valita häntä koskevan etuuden, vaikka ei tietäsi sen nimeä. Noin 45 % käynneistä Lapsiperheet-osiossa tapahtuu mobiililaitteilla.

Lisäksi otettiin käyttöön uusi havainnollinen esittämistapa, jossa yleisimmät perhe-etuudet ja niiden hakuohjeet esitetään aikajärjestyksessä. Tästä pikaoppaasta asiakkaan on helppo hahmottaa, mitkä etuudet ovat hänelle ajankohtaisia lapsen syntyessä ja kasvaessa ja missä vaiheessa niitä pitää hakea. Lokakuussa julkaistu pikaopas on jo saanut hyvää palautetta. Samaa visuaalista esittämistapaa on tarkoitus soveltaa myöhemmin myös muihin etuuskokonaisuuksiin.  

Asiakaslähtöistä kehittämistä

Uudistusta on tehty Kelassa uudella yhteistyömallilla, jossa viestinnän, asiakaspalvelun, etuuksien ja it-alan asiantuntijat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Näin eri näkökulmat on saatu huomioitua tehokkaasti asiakkaan parhaaksi. Lisäksi työssä on käytetty ulkopuolisia asiakasymmärryksen, graafisen suunnittelun sekä it-alan asiantuntijoita. Alusta asti kehitystyössä on ollut mukana myös entistä enemmän asiakkaita.

- Kehitystyö pohjautuu asiakkaiden verkkokäyttäytymiseen ja asiakaspalvelijoiden haastatteluihin. Myös asiakkaat ovat vaikuttaneet suunniteltuun uudistukseen testaamalla prototyyppejä, kertoo kehittämispäällikkö Päivi Bergman Kelan viestintäyksiköstä.

Sisältöuudistus etenee − asiakkailta kerätään palautetta 

Kehitystyö Kela.fi-sivujen uudistamiseksi jatkuu vaiheittain ensi vuonna. Jo joulun välipäivinä julkaistaan uudistetut sisällöt Alle 16-vuotiaan vammaistuesta. Uudistettu opiskelijaosio julkaistaan talven aikana.

Seuraavissa kehitysvaiheissa kevään aikana lisätään visualisuutta jokaisen osion etusivujen lisäksi myös etuutta esitteleville sisältösivuille. Myös äitiyspakkauksen tuotekuvia sisältävä sivu uudistetaan täysin alkuvuodesta.

Kehitysideoita ja palautetta uudistetuista sisällöistä voi antaa osoitteessa www.kela.fi/palaute. Palautetta kerätään myös Kelan sosiaalisen median kanavissa.

Lisätietoja asiakkaille

Tutustu uudistuneeseen Lapsiperheet-osioon: www.kela.fi/lapsiperheet

Pikaopas perhe-etuuksiin: www.kela.fi/lapsiperheet-pikaopas

Tutustu uudistuneeseen Alle 16 vuotiaan vammaistuki -osioon: www.kela.fi/vammaistuki-lapselle

Lisätietoja medialle

Kelan viestintäyksikkö,

kehittämispäällikkö Päivi Bergman, puh. 050 388 3690

etunimi.sukunimi@kela.fi

Kelan viestinnän puhelinpalvelu medialle p. 040 733 5221, arkisin klo 9-16
viestinta@kela.fi

Kelan tilastoryhmän puhelinpäivystys medialle p. 050 5517 960, arkisin klo 9-16

tilastot@kela.fi

Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle.

Tilaa kerran kuussa ilmestyvä mediainfo osoitteessa www.kela.fi/uutiskirje

Viestinnän yhteystiedot verkossa

www.kela.fi/viestinta

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa