Kela selvittää kansaneläkkeitä

​Kela tarkistaa syksyn kuluessa, että kansaneläkkeet maksetaan oikean suuruisina. Eläkkeensaajan ei itse tarvitse tehdä mitään, ellei Kelasta oteta häneen yhteyttä.

Tänä vuonna selvitettiin tietokoneajoilla kaikkiaan 104 416 eläkkeensaajan eläketulot. Näistä noin 1 600 eläkkeensaajan tiedot siirtyivät Kelan toimistoihin tarkasteltavaksi yksityiskohtaisemmin. Aiempien vuosien kokemuksella heistä noin vajaalle puolelle kansaneläke on maksettu joko liian suurena tai pienenä.

Vuosittain tehtävien tietokoneajojen avulla verrataan kansaneläkkeen saajien muualta kuin Kelasta maksettuja eläkkeitä ja korvauksia niihin tietoihin, joiden perusteella kansaneläke maksetaan. Nyt vertailuun on otettu mukaan ne eläkkeensaajat, jotka ovat alkaneet saada kansaneläkettä syksyllä 2008 tehdyn vastaavan vertailun jälkeen tai joiden eläketiedoissa on tapahtunut sen jälkeen muutoksia.
 
Jos eläkkeensaajan muut eläkkeet ja korvaukset eivät vastaa kansaneläkkeen perusteena olevia tietoja, Kelan toimistot tutkivat tarkemmin, mistä erot johtuvat. Kela ottaa yhteyttä eläkkeensaajaan, jos kansaneläkkeen määrä on syytä korjata joko suuremmaksi tai pienemmäksi.

Lisätietoja medialle:
Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto,
suunnittelija Raija-Liisa Foudila, puh. 020 634 3358
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaalle:
Eläkeasioiden palvelunumero 020 692 202 arkisin klo 8–18

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit