Kelan eläkkeitä saavien määrä väheni vuonna 2009

Vuoden 2009 lopussa joka toisella kaikista Suomesta vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä saavista oli kansaneläke. Vuonna 2001 heidän osuutensa oli 57 %.

Vuoden 2008 alussa toteutettu kansaneläkelain muutos aiheutti sen, että Kelasta eläkkeitä saavien määrä kasvoi hetkellisesti, mutta vuonna 2009 heidän kokonaismääränsä taas väheni hieman (–0,9 %). Sen sijaan työkyvyttömyyseläkkeiden, työttömyyseläkkeiden ja varhennettujen vanhuuseläkkeiden määrän hidas kasvu kuitenkin jatkui (noin 1 %/v).

Viime vuonna Kela maksoi eläke-etuuksia 2,6 miljardia euroa, 53 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Kokonaismäärä (2,1 %) sekä kansaneläkkeiden (2,5 %) ja lapsikorotusten (4,3 %) määrä kasvoivat, mutta perhe-eläkkeiden (-0,5 %) ja veteraanietuuksien (-8,1 %) määrä vähenivät.

Joulukuussa 2009 keskimääräinen kansaneläke oli 298 euroa eli 2,8 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Yksin asuvan täysi kansaneläke kasvoi 4,6 % ja oli 584 e/kk.

Kansaneläkkeen (vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläke) saajia oli viime vuonna lähes saman verran kuin 2001, jolloin vuoden 1996 kansaneläkeuudistuksen siirtymävaihe päättyi. Varsinaisten vanhuuseläkkeen saajien osuus on kuitenkin pienentynyt 71:stä 67 prosenttiin. Jokaisen muun eläkelajin osuus on kasvanut.

Vuodesta 2001 maksettujen kansaneläkkeiden euromäärä, keskimääräinen eläke ja täysi kansaneläke ovat kasvaneet reaalisesti. 

Viime vuonna alkoi 36 000 kansaneläkettä. Määrä on jonkin verran enemmän kuin vuosina 2001–2007 keskimäärin, mutta vain runsaat puolet vuonna 2008 alkaneista. Toisin kuin kansaneläkkeensaajien, alkaneiden eläkkeiden määrä kasvoi 14 % vuodesta 2001 vuoteen 2009.

Vuonna 2009 alkanut eläke oli keskimäärin 239 e/kk, lähes kaksinkertainen vuoteen 2008 verrattuna. Vuoden 2008 lainmuutoksen takia vuonna 2008 alkaneista eläkkeistä 54 % oli alle 50 euroa. Tämän suuruisten eläkkeiden osuus oli 15 % vuonna 2009.

Lisätietoja

Kelan tilastoryhmä, pääsuunnittelija Esko Ruhanen, puh. 020 643 1364
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää tilastokatsauksesta:
Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä (pdf, 60 kt, 28.5.2010)
http://www.kela.fi/tilastokatsaus

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit