Kelan etuuksista viroksi

Viroksi käännetyt Kelan esitteet Koti ja perhe (ml. asumisen tuet), Terveys ja kuntoutus, Eläkkeelle, Työttömyys sekä Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille on julkaistu kela.fi:ssä.

Esitteet ovat selkeä ja tiivis tietopaketti, ja niistä saa kuvan etuuksien tärkeimmistä sisällöistä. Vironkielisiin esitteisiin on käännetty myös muutama etuuden keskeinen termi. Asiakkaat ovat toivoneet tätä, sillä se helpottaa myös asiointia toimistoissa sekä on oman kielitaidon tukena esimerkiksi kela.fi-tekstien kanssa.

Vironkieliset esitteet ilmestyvät myös painettuina versioina, ja ovat myöhemmin tänä keväänä jaossa Kelan palvelupisteissä. Esitteiden kieliversiot päivitetään joka toinen vuoksi. Muut kielet, joilla esitteet julkaistaan, ovat englanti, venäjä ja saame. Opiskelija-esite ilmestyy myöhemmin keväällä.

Tukena myös Infopankki

Infopankki.fi-sivustolle on koottu runsaasti tietoa elämisestä ja asumisesta Suomessa sekä suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista. Kela ja Infopankki ovat tuottaneet yhteistyössä palveluun mm. kattavan koostesivun Suomen sosiaaliturvasta. Viron lisäksi sivustolla on tietoa usealla muullakin kielellä.


Lisätietoja asiakkaalle:

Koti ja perhe
http://www.kela.fi/documents/10180/578772/Koti_ja_perhe_viro.pdf/ba9952c7-92f8-4642-a9e9-29b624ae0f29

Terveys ja kuntoutus
http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/2015_Terveys_viro_nettiin.pdf/c4437615-86ca-4ec0-aebf-f7d857620f11

Työttömyys
http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/Tyottomyys_viro_Kela.pdf/79b36dee-c67f-4d3b-911e-3b8742a2bd1f

Eläkkeelle
http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/Elakkeelle_viro_Kela.pdf/ed3cb184-d998-46dd-9096-0ee6940abeae

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille
http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/2015_Muutto_viro_netti.pdf/becc0bfb-f5cd-407d-a11c-78acb96917c5

www.infopankki.fi 

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit