Kelan neuvottelukuntaan uusia jäseniä

Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunta aloittaa uuden 3-vuotiskauden osittain uusiutuneena. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää ja kehittää sosiaaliturvan toteuttamiseen osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyötä sekä palvelujen käyttäjien näkökulman huomioon ottamista Kelan toiminnassa.

Ensimmäinen lakisääteinen neuvottelukunta toimi kauden 1.3.2002-31.3.2005. Kelan hallitus nimesi 10.3.2005 järjestyksessä toisen neuvottelukunnan jäsenet ajalle 1.4.2005-31.3.2008. Puheenjohtajaksi nimettiin Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen ja jäseniksi budjettineuvos Hannu Mäkinen valtiovarainministeriöstä, hallitusneuvos Anja Kairisalo sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Leena Koskinen opetusministeriöstä, hallitusneuvos Hannu Hirvonen ympäristöministeriöstä, johtaja Marja Merimaa työministeriöstä, johtaja Markku Salomaa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:stä, neuvottelupäällikkö Markku Lemmetty AKAVA ry:stä, lainopillinen asiamies Risto Tuominen Suomen Yrittäjät ry:stä, toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:stä, puheenjohtaja Aino Penttilä Terveydenhoitoalan Palvelujärjestöt TEPA ry:stä, Eläkeliiton puheenjohtaja Hannu Tenhiälä Valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnasta, järjestöpäällikkö Marja Pihnala Valtakunnallisesta vammaisneuvostosta, johtaja Rolf Eriksson Suomen Kuntaliitosta, pääsihteeri Risto Lähteenmäki Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:stä ja työsuojelun päävaltuutettu Tiina Kiuru Kelan toimihenkilöt ry:stä. Varajäseniksi nimettiin ylijohtaja Matti Heikkilä Stakesista, toiminnanjohtaja Tage Ginström Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundetista ja edunvalvontasihteeri Miia Järvi Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry:stä. Neuvottelukunta valitsee itse varapuheenjohtajan ja sihteerin. Lisätietoja: Kela, pääjohtaja Jorma Huuhtanen, puh. 020 43 41210.

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit