Kelan organisaatio uudistuu 1.1.2016

Kelan hallinto kevenee. Vuoden 2016 alusta Kelassa on 6 tulosyksikköä ja 5 vakuutuspiiriä. Uudistus ei vaikuta palvelupisteiden määrään.

Kelan organisaatio muodostuu ensi vuonna kuudesta tulosyksiköstä, jotka ovat seuraavat:

  • Asiakkuuspalvelut                    

  • Etuuspalvelut

  • Kehittämispalvelut                    

  • ICT-palvelut                              

  • Yhteiset palvelut

  • Esikuntapalvelut

Organisaatiouudistuksessa syntyy toiminnallinen kokonaisuus, joka tuottaa lisäarvoa asiakkaille, sidosryhmille ja omistajille sekä sisäisille asiakkaille. Se madaltaa yksiköiden rajoja, lisää yhteistyötä ja helpottaa prosesseja.

Viisi vakuutuspiiriä, kuusi asiakaspalveluyksikköä

Koko maan etuusratkaisutoiminnasta vastaa Etuuspalvelujen tulosyksikkö, jossa on 5 vakuutuspiiriä.

Asiakaspalvelusta eri palvelukanavissa ja asiointitavoissa taas vastaa valtakunnallinen Asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö, jossa on 6 alueellista asiakaspalveluyksikköä. Vakuutuspiirin johtaja ja asiakaspalveluyksikön päällikkö työskentelevät tiiviinä työparina.

Kelan organisaatiouudistus ei vaikuta palvelupisteiden määrään. Toimisto- ja yhteispalvelupisteiden rinnalla asiakkaille on tarjolla palvelua verkossa, puhelimessa ja ajanvarauksella. Myös Kelan ja kuntien välinen yhteistyö jatkuu eri paikkakunnilla. Uudistuksen takia ei ole jouduttu irtisanomaan toimihenkilöitä, eikä uudistus vaikuta työpaikkojen sijaintiin.

Muutoksia yhteistyökumppaneiden yhteystietoihin 1.1.2016

Organisaatiouudistus tuo jonkin verran muutoksia yhteistyökumppaneiden puhelinpalveluun.

Kela palvelee yhteistyökumppaneitaan puhelimitse valtakunnallisella viranomaislinjalla 020 692 235 arkisin klo 9–16. Alueellista puhelinpalvelua sidosryhmille tarjoavat vakuutuspiirit.

Vakuutuspiirien määrän vähentyessä osa yhteistyökumppaneita palvelleista numeroista poistuu käytöstä. Vakuutuspiirien uudet yhteystiedot on julkaistu verkkosivuilla www.kela.fi/vakuutuspiirit.

Yhteystiedot Kelan uusiin tulosyksiköihin on julkaistu verkkosivuilla www.kela.fi/yhteystiedot.

Lisätietoja medialle:

Kela, viestinnän kehittämispäällikkö Pipsa Lotta Marjamäki, puh. 040 511 43 81

pipsa.marjamaki@kela.fi

Lue lisää organisaatiouudistuksesta Sosiaalivakuutuksen verkkolehdestä:
Kelan uusi organisaatio tukee palveluja. Kelan uudessa organisaatiossa asiakaspalvelut on ensimmäistä kertaa koottu yhden yksikön vastuulle.

Lue asiakaspalveluyksiköiden päällikköjen ja vakuutuspiirin johtajien yhteishaastattelut Sosiaalivakuutuksen verkkolehdestä.

Tiedotteet organisaatiouudistuksen etenemisestä

Tiedote 21.9.2015: Uusi organisaatio keventää Kelan hallintoa

Tiedote 27.8.2015: Kelan hallitus nimitti tulosyksikköjen johtajat uuteen organisaatioon

Tiedote 11.6.2015: Kela uudistaa organisaationsa palvelujen turvaamiseksi

Lisätietoja medialle:  Kela, kehittämispäällikkö Pipsa-Lotta Marjamäki, puh. 040 511 43 81

www.kela.fi/organisaatio

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa