Kelan somekampanja yllättää ja houkuttaa verkkoasiointiin

Kela markkinoi verkkoasiointipalveluaan tänä syksynä näkyvästi sosiaalisen median kanavissa. Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta verkkoasiointipalvelun eri ominaisuuksista sekä kannustaa asiakkaita verkkoasiointiin.

Kampanjaan kuuluu lyhyitä videoita, Kelaa mitkä palvelut -verkkotesti ja infografiikkaa.  Näillä havainnollistetaan asiointipalvelun eri ominaisuuksia, kuten liitteiden lähettämistä verkossa ja mobiilivarmenteen käyttöä tunnistautumisvaihtoehtona. Lisäksi tehdään tunnetuksi viestitoimintoa, jonka kautta asiakas ja Kela voivat olla yhteydessä toisiinsa etuuskäsittelyn eri vaiheissa. Kaikkia kampanjamateriaaleja jaetaan ja mainostetaan Kelan sosiaalisen median kanavissa Facebookissa, Twitterissä ja Youtubessa sekä display-mainonnalla eri sivustoilla.

”Odottamattoman helppo asioida” -kampanja alkoi viime viikolla, jolloin julkaistiin ensimmäinen video ja infograafi, joissa kerrotaan liitteiden lähettämisestä verkkoasiointipalvelun kautta. Kampanja kestää kaksi kuukautta. Uusia materiaaleja julkaistaan vähitellen kampanjan edetessä.

Kampanja on toteutettu yhteistyössä sosiaalisen mediaan erikoistuneen digitoimisto Dinglen kanssa, ja tyyli poikkeaa Kelan aikaisemmasta markkinointiviestinnästä.

-          Verkkoasiointia lähestytään uudesta näkökulmasta ja kevyellä otteella tiedostaen ihmisten välillä negatiivisetkin mielikuvat Kelan palveluista. Karrikointia ja yllätyksellisyyttä hyödyntävien sisältöjen kautta päästään kiinni ydinviestiin: Kelan verkkoasiointipalvelut ovat odottamattoman helppoja käyttää, ja verkossa et joudu odottamaan toimistojen ja puhelinpalvelun tavoin, vaan saat Kela-asiasi heti vireille, kuvailee Kelan markkinoinnista vastaava tiedottaja Pauliina Venäläinen.

Kampanja on jo ensimmäisellä viikolla saanut erittäin positiivista palautetta esimerkiksi Twitterissä. Ensimmäisestä infograafikuvasta tuli parissa päivässä Kelan kaikkien aikojen jaetuin ja kommentoiduin sisältö. Myös Twitter-sisältöjä on mainostettu, mikä on tuonut niille toivottua lisänäkyvyyttä.

Verkkoasiointia markkinoimalla säästetään verovaroja

Kela markkinoi jatkuvasti verkkoasiointia erityisesti suurille asiakasryhmille, kuten työttömille, lapsiperheille ja opiskelijoille, kannustamalla heitä tekemään tukien hakemukset verkossa. Nyt käynnistynyt kampanja lähestyy verkkoasiointia kuitenkin konkreettisesti eri toiminnallisuuksien kautta.  Näin pyritään kasvattamaan tietoisuutta verkkoasioinnista ja sen helppokäyttöisyydestä myös ennakoivasti. Viestit kohdennetaan laajasti eri asiakas- ja sidosryhmille.

Verkkoasiointi on Kelan näkökulmasta ylivoimaisesti kustannustehokkain asiakaspalvelun muoto. Yhden asiointikerran kustannus on perinteisessä toimistopalvelussa noin 10 euroa, kun taas verkkoasioinnissa puhutaan muutamista kymmenistä senteistä. Myös silloin kun asiakas ohjataan verkkoasiointiin maksullisen mainoksen kautta, kustannus jää reilusti alle euron. Verorahoja siis säästyy, kun yhä suurempi osa asiakkaista hoitaa asiansa itse verkossa.


Lisätietoja asiakkaille:

Kokeile ”Kelaa mitkä palvelut” -verkkotestiä

Katso lyhytvideolta, kuinka helppoa liitteiden lähettäminen on

Lisätietoja medialle:
Kela, viestintäyksikkö
tiedottaja Pauliina Venäläinen, puh. 050 551 8634 
etunimi.sukunimi@kela.fi

Saako viranomainen mainostaa? -kirjoitus Sosiaalivakuutus-verkkolehdessä

Kokeile Kelaa mitkä palvelut -verkkotestiä

Katso videolta, kuinka helppoa liitteiden lähettäminen on

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit