Kelassa kuluneen viikon teemana hiilijalanjäljen pienentäminen

Kelassa on ollut teemana hiilijalanjäljen pienentäminen päättyvällä Euroopan kestävän kehityksen viikolla. Matkustamisen ja paperinkulutuksen vähentämisessä onkin jo onnistuttu.

Organisaationa Kela pyrkii vaikuttamaan hiilijalanjälkeensä mm. vähentämällä matkustamista video- ja verkkoneuvottelujen avulla, ja on siinä onnistunutkin hyvin. Esimerkiksi lentomatkustaminen on valtakunnallisessa organisaatiossa vähentynyt vuosina 2013–2014 yli 18 prosenttia.

Kela vähentää myös paperinkulutustaan. Verkkoasioinnin käyttöä lisätään uusien palvelujen avulla sekä opastamalla palvelujen käytössä. Vastauskuorien käyttöä ja asiakkaille lähetettävien kirjeiden määrää on vähennetty tämän kevään aikana ja vähennetään myös tulevaisuudessa. Lisäksi esimerkiksi Kelasta työttömyysturvaa saavat asiakkaat voivat ilmoittaa Kelan verkkoasiointipalvelussa, etteivät halua Kelasta enää kirjepostia.

Kuluvalla viikolla Kelassa on pohdittu sisäisesti myös toimihenkilöiden mahdollisuuksia vähentää omaa hiilijalanjälkeään mm. ilmastoystävällisellä ruokailulla ja työmatkailulla.

Lisätietoja

http://www.kela.fi/kestava-kehitys

Lue myös:

Haluatko Kelasta työttömyyspostia vain verkossa - Kelan tiedote 5.6.2015

Miljoona kirjettä vähemmän – Sosiaalivakuutus-lehti verkossa

Kela vähentää vastauslähetyskuorien ja -tunnusten käyttöä – Kelan tiedote 25.5.2015

Lisätietoja medialle:
Kelan hallinto-osasto, erikoissuunnittelija Petra Elomaa, puh. 020 634 1421

etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit