Kelasta tukea vastavalmistuneelle

Kelassa on alkamassa vuoden vilkkain aika työttömyysturvan hakemisessa. Opintonsa päättäneet opiskelijat hakevat tukea, jos eivät löydä töitä. Tänä keväänä hakuruljanssia helpottaa ensi kertaa mahdollisuus hakea työttömyysturvaa sähköisesti.

Jos opiskelija saa opintonsa päätökseen eikä työllisty heti valmistuttuaan, hänen tulee ensitöikseen ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Työttömyysturvaa voidaan maksaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin työnhakija on ilmoittautunut TE-toimistossa. Suurin osa töitä vailla olevista valmistuneista hakee työttömyysturvaa Kelasta. Osa on kuitenkin liittynyt jo opiskeluaikana työttömyyskassaan. Jos vastavalmistunut täyttää työssäoloehdon ja on ollut työttömyyskassan jäsen riittävän pitkään, hän voi saada ansiopäivärahaa omasta työttömyyskassastaan. Vastavalmistuneet voivat saada Kelasta joko työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Peruspäivärahaan saaminen edellyttää työssäoloehdon täyttymistä. Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, jos henkilö on ollut töissä vähintään 34 viikkoa (noin 8 kuukautta) työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana. Työajan on pitänyt olla vähintään 18 tuntia viikossa ja palkan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 052 euroa kuukaudessa. Yhden työviikon on ajoituttava vuoteen 2010. Muussa tapauksessa työssäoloehto on 43 viikkoa. Jos opiskelija on työskennellyt säännöllisesti lomilla ja opintojen ohessa, työssäoloehto saattaa täyttyä. Hakemukseen tulee silloin liittää kopiot työsopimuksista, työtodistuksista ja palkkakuiteista tai työnantajan täyttämä lomake TT4. Jos opintonsa päättänyt ei täytä työssäoloehtoa, hän voi saada Kelasta työmarkkinatukea. Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat samansuuruiset (25,63 e/pv), mutta työmarkkinatuki on tarveharkintainen. Työmarkkinatuen määrään vaikuttavat hakijan omat ja puolison tulot sekä myös vanhempien tulot, jos hakija asuu vanhempiensa taloudessa. Jos työttömällä ei ole ammatillista koulutusta eikä hän ole täyttänyt työssäoloehtoa, työmarkkinatukea voi saada vasta 5 kuukauden odotusajan jälkeen. Tämä odotusaika koskee esimerkiksi tuoreita ylioppilaita. Lisäksi edellytetään, että alle 25-vuotias ammatillista koulutusta vailla oleva nuori on hakenut ja hakee aktiivisesti ammatilliseen koulutukseen sekä kevään että syksyn yhteishaussa. Odotusajan asettaa ja koulutukseen hakeutumista valvoo TE-toimisto. Mahdollisista rajoituksista huolimatta aina kannattaa silti ilmoittautua työnhakijaksi. Työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa voi hakea verkossa http://www.kela.fi/asiointi. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla. Etuutta voi hakea myös paperilomakkeella. Työmarkkinatuessa on 5 arkipäivän ja peruspäivärahassa seitsemän 7 omavastuuaika. Käytännössä Kela toivoo, että tukia haetaan vasta omavastuuajan jälkeen. Tämä nopeuttaa hakemusten käsittelyä. Kelan internetsivuilla on perusteelliset ohjeet vastavalmistuneille työttömyysturvan hakemisesta ja hakemuksessa tarvittavista liitteistä. http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/120510103701ML?OpenDocument Lisätietoja medialle: Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto, lakimies Mari Köngäs, p. 020 634 3826 Lisätietoja asiakkaalle: Kelan palvelunumero työttömille 020 692 210 arkisin klo 8-18 Ohjeet työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuvalle työvoimahallinnon internetsivuilta: http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/07_tyottomyys/index.jsp T4-lomake työnantajan täytettäväksi http://lomake.kansanelakelaitos.fi/kela/kela.fi/fi/tiedostot/21993/TT4_W.pdf Katso tiedote ruotsiksi www.fpa.fi/aktuellt

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit