Keski-Suomen vakuutuspiirin päätöksissä voi olla virheitä

 

Kelassa kehitetään tietojärjestelmää, joka parantaa etuushakemusten käsittelyä. Järjestelmään liittyvässä ulkopuolisen toimittajan toteuttamassa asiakirjojen skannausohjelmassa on havaittu teknisiä ongelmia.

Kela uudistaa parhaillaan tietojärjestelmää, joka parantaa etuushakemusten käsittelyä. Järjestelmä on ollut koekäytössä Keski-Suomen vakuutuspiirissä marraskuun 2010 alusta.

Uuteen tietojärjestelmään liittyy skannausohjelma, jolla asiakkaiden Kelaan toimittamat paperihakemukset ja liitteet kuvataan sähköiseen muotoon. Tässä ulkopuolisen toimittajan suunnittelemassa ja toteuttamassa ohjelmassa on havaittu tekninen virhe. Virheen vuoksi osa kuvatuista asiakirjoista ei vastaa alkuperäisiä asiakirjoja. Tämän vuoksi Keski-Suomen vakuutuspiirin asiakkaille ajalla 1.11.–31.12.2010 tehdyissä päätöksissä voi olla virheitä.

Kela korjaa yhdessä järjestelmän toimittajan kanssa havaitut virheet. Koekäyttö on keskeytetty korjausten ajaksi. Myös Keski-Suomen vakuutuspiirissä hakemukset käsitellään Kelan nykyisillä järjestelmillä.

Kaikki etuusratkaisut, jotka on tehty koekäytön aikana kuvattujen asiakirjojen perusteella, käydään läpi. Kela oikaisee virheelliset päätökset. Asiakkaalle ei aiheudu asiasta vahinkoa. Asiakkaiden ei tarvitse olla yhteydessä Kelaan asian takia.

Virheen takia keskisuomalaisten asiakkaiden etuuskäsittelyssä voi olla vuoden alussa viivästyksiä.

Lisätietoja medialle:
Kelan Eläke- ja toimeentuloturvaosasto
Hankejohtaja Marjukka Turunen, puh. 040 528 5371
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit