Korvaus myös hoidosta ulkomailla

​EU-maissa saadusta sairaanhoidosta voi saada Kela-korvauksen. Hoitoon voi saada myös ennakkoluvan.  Asiasta kerrotaan parhaillaan jakelussa olevassa Kelan Elämässä – Mitt i allt -lehdessä 3/2010.

 

Kun Suomen sairausvakuutuksen piiriin kuuluva hakeutuu omatoimisesti lääkäriin tai hammaslääkäriin EU- tai Eta-maihin tai Sveitsiin, hän voi saada lääkärinpalkkiosta sekä tutkimuksen ja hoidon kustannuksista Kela-korvauksen.

Omatoimisesti hoitoon hakeutuvan täytyy ensin maksaa kaikki hoitoon liittyvät kustannukset itse ja hakea jälkikäteen korvausta Kelasta. Matkakustannuksista tai lääkkeistä korvausta ei makseta.

Toukokuun alussa voimaan tulleen uuden EU-asetuksen mukaan hoitoon hakeutumiseen voidaan lähtömaasta myöntää myös lupa ennakkoon.

Ennakkoluvan myöntäjä, Suomessa Kela, maksaa hoitokustannukset, eikä hoitoa saaneen tarvitse itse niitä maksaa. Kela vuorostaan laskuttaa yleensä sitä julkista terveydenhuollon yksikköä, joka on puoltanut ennakkolupaa ulkomaiseen hoitoon. Matkojen ja oleskelun kustannuksista asiakas hakee Kelalta korvausta jälkikäteen. Tällöin myös lääkekustannuksista maksetaan korvaus.

Ennakkoluvan voi saada esimerkiksi, jos hakijalle ei Suomessa voida antaa asianmukaista sairaanhoitoa lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa. Ennakkolupaa haluavan tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä omaan julkisen terveydenhuollon yksikköönsä.

Lisätietoa
www.Kela.fi>Sairastaminen> Jos sairastut ulkomailla ja Hoitoon hakeutuminen ulkomaille

Lisätietoja:
Kelan terveysosasto, lakimies Marika Lahtivirta, puh: 020 634 3454
sähköposti etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaalle:
Kelan Kymenlaakson kv-tilitysyksikön palvelunumerot arkisin klo 9–16
* ulkomailla annetun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen 020 635 1904
* ennakkolupa hoitoon ulkomaille 020 635 1808

Tiedote ruotsiksi:
http://www.fpa.fi/aktuellt 

 

 

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.