Koulumatkatukea saavien määrä pienentynyt

Kahden viime lukuvuoden aikana koulumatkatuen saajien määrä on pienentynyt lähes 2 000 henkilöllä eli lähes 4 %. Matkahuollon osuus maksetusta koulumatkatuesta on pienentynyt 72:sta 63 %:iin neljän viime lukuvuoden aikana. Eniten Matkahuollon osuus on pienentynyt Varsinais-Suomessa.

Koulumatkatukea maksettiin lukuvuonna 2014–2015 yhteensä 52 400 opiskelijalle, joista 70 % opiskeli ammatillisessa oppilaitoksessa ja 27 % lukiossa. Koulumatkatuen saajien määrä on vähentynyt lukuvuodesta 2012–2013 lähes 2 000 opiskelijalla. Tukea saavia on nyt saman verran kuin viisi vuotta sitten.

Koulumatkatukea maksettiin lukuvuonna 2014–2015 lähes 50 milj. euroa. Eniten koulumatkatukea maksettiin Matkahuollon kautta (31 milj. euroa) ja toiseksi eniten opiskelijalle itselleen (13 milj. euroa).

Matkahuollon osuus lukuvuonna 2014–2015 maksetusta koulumatkatuesta oli 63 %. Matkahuollon osuus koulumatkatuen maksuista on kuitenkin pienentynyt huomattavasti viiden vuoden takaisesta (72 %).

Koulumatkatuen maksujen jakautumisessa on suuria eroja alueiden välillä. Lukuvuonna 2014–2015 Matkahuollon linja-autopalveluja käyttäville opiskelijoille maksettujen koulumatkatukien osuus oli Manner-Suomen maakunnista suurin Pirkanmaalla (77 %) ja pienin Lapissa (45 %).

Suoraan opiskelijalle itselleen maksetun koulumatkatuen osuus oli ylivoimaisesti suurin Etelä-Pohjanmaalla (44 %) ja pienin Pirkanmaalla (19 %). Koulutuksen järjestäjän eli koulukuljetuksen osuus oli suurin Pohjanmaalla (23 %) ja Lapissa (21 %). Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä VR:n osuus ylsi 13 %:iin.

Eniten Matkahuollon osuus on pienentynyt Varsinais-Suomessa, lukuvuoden 2010–2011 hieman yli 80 %:sta lukuvuoden 2014–2015 runsaaseen 58 %:iin. Tämä kuvaa käynnissä olevaa suurta muutosta suomalaisessa joukkoliikenteessä. Linja-autoliikenne on avattu kilpailulle niin, että alueelliset toimivaltaiset viranomaiset kilpailuttavat seutuliikenteen linja-autovuorot. Tämä tulee näkymään myös koulumatkatuessa muun muassa siten, että Matkahuollon osuus pienenee ja sen tilalle tulee Waltti-seutuliikennettä lukuvuodesta 2015–2016 alkaen.

Lue lisää:
Koulumatkatuen_saajamaarat_laskussa.pdf

Lisätietoja

Kelan aktuaari- ja tilasto-osasto, suunnittelija Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373,
etunimi.sukunimi@kela.fi.

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit