Lääkekorvausmenot pienenivät 30 miljoonaa euroa

Vuonna 2013 lääkekorvauksia maksettiin 1 273 milj. euroa, mikä oli 30 milj. euroa eli 2,3 % vähemmän kuin vuonna 2012.

Lääkekustannusten säästötoimet eli korvausprosenttien ja viitehintajärjestelmän ulkopuolella olevien lääkkeiden hintojen alentaminen pienensivät odotetusti lääkekorvausmenoja.

Ylemmät erityiskorvaukset ja lisäkorvaukset kasvussa

Peruskorvattavien lääkkeiden korvaukset olivat 298 milj. euroa, ja ne vähenivät 16 %. Alemman erityiskorvauksen piirissä olevien lääkkeiden korvaukset, 234 milj. euroa, vähenivät puolestaan 5 %. Sen sijaan ylemmän erityiskorvauksen piirissä olevien lääkkeiden korvaukset, 610 miljoonaa euroa, ovat edelleen kasvussa. Ne kasvoivat edellisvuodesta 3 %. Lääkekaton alentamisen seurauksena myös lisäkorvaukset kasvoivat 23 % eli lähes 25 milj. euroa edellisvuodesta. Lääkekaton alentamisella haluttiin siirtää lääkekorvauksia paljon lääkkeitä tarvitseville.

Säästötoimien vaikutus sairausvakuutusmenoihin 91 milj. euroa

Säästötoimien vaikutuksia laskettiin myös vertaamalla toteutuneita lääkekorvausmenoja hypoteettiseen tilanteeseen, jossa säästötoimia ei olisi tehty. Näin lasketut säästövaikutukset sairausvakuutuksen lääkemenoihin vuonna 2013 olivat yhteensä 91 milj. euroa. Ilman säästötoimia korvausmenot olisivat kasvaneet 61 milj. euroa.

Lääkkeiden käyttäjät maksoivat lääkkeistään 34,3 milj. euroa enemmän kuin olisivat maksaneet ilman säästötoimenpiteitä. Keskimäärin potilaiden maksama omavastuu kasvoi noin 9 euroa korvausta saanutta kohti. Lääkkeiden käyttäjistä 17 %:lla omavastuu kasvoi yli 20 euroa.

Uudet lääkeaineet tuovat lisäkustannuksia

Säästötoimien johdosta usean lääkeryhmän, esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien lääkkeiden, hormonivalmisteiden, kipulääkkeiden, hengityselinsairauksien lääkkeiden ja mikrobilääkkeiden korvausmenot pienenivät.

Korvausmenot jatkoivat kasvuaan niissä lääkeryhmissä, joihin on tullut uusia, kalliita lääkeaineita. Tällaisia on esimerkiksi syöpälääkkeissä ja immuunivasteen muuntajissa, diabeteslääkkeissä ja veritautien lääkkeissä. Syöpälääkkeiden ja immuunivasteen muuntajien ryhmässä lääkekorvausmenot kasvoivat 26 milj. euroa. Tästä kasvusta yli puolet johtui kahden lääkeaineen korvausmenojen kasvusta. Nämä ovat levinneeseen eturauhassyöpään käytettävä abirateroni ja MS-tautilääke fingolimodi.

Lisätietoja verkosta

Kelasto: http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=NIT137AL

Kuukausitilasto: http://uudistuva.kela.fi/it/kelasto/kelasto.nsf/ABID/101201123252TL/$File/TT2.pdf

Lisätietoja:

Kelan tutkimusosasto,

erikoistutkija, FaT Leena Saastamoinen, puh. 020 634 1972
Sähköposti: leena.k.saastamoinen(a)kela.fi

tutkija, proviisori Katri Aaltonen, puh. 040 132 1429

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

proviisori Maria Karjaluoto puh. 020 634 3997

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa