Lääkevaihdon säästöt Suomessa suuremmat kuin Ruotsissa

Lääkevaihdon säästöt Suomessa suuremmat kuin Ruotsissa Lääkevaihdon säästöt Suomessa nousevat ainakin alkuvaiheessa suuremmiksi kuin Ruotsissa, jossa geneerinen substituutio otettiin käyttöön puoli vuotta ennen Suomea. Geneerinen substituutio eli reseptilääkkeen vaihto apteekissa halvimpaan vastaavaan valmisteeseen otettiin käyttöön Ruotsissa lokakuussa 2002 ja Suomessa huhtikuussa 2003. Maiden lääkevaihtomenettelyt ovat monella tavoin samankaltaisia, mutta erojakin niissä on. Molemmissa maissa kansallinen lääkeviranomainen (Lääkelaitos / Läkemedelsverket) määrittelee vaihdon piiriin kuuluvat lääkeaineet ja valmisteet. Ruotsissa on lokakuun 2002 alun ja maaliskuun 2003 lopun välisenä aikana 55 % kaikista resepteistä kuulunut vaihdettavien lääkkeiden joukkoon, kun vastaava osuus Suomessa huhti-heinäkuun 8,9 miljoonasta korvatusta reseptistä oli 45 %. Ruotsissa arvioidaan lääkekustannusten jäävän ensimmäisenä vuonna 500 miljoonaa kruunua (54,3 milj.euroa) pienemmiksi kuin mitä ne olisivat ilman lääkevaihdon käyttöönottoa. Arvioitu summa vastaa runsasta 2 % vuoden 2002 reseptilääkkeiden kokonaiskustannuksista. Laskettu säästö tulee lähes kokonaan lääkkeiden hintojen alenemisesta, sillä lääkevaihtojen itsessään arvioidaan tuottavan vain 30 miljoonan kruunun (3,3 milj.euron) säästöt. Suomessa vaihdoista syntyneet säästöt ovat olleet suuremmat kuin Ruotsissa. Järjestelmän ensimmäisten neljän kuukauden aikana tehdyt lääkevaihdot ovat säästäneet yhteensä 8,1 miljoonaa euroa. Jokaisesta vaihdosta syntyi keskimäärin 14,30 euron säästö, kun säästö Ruotsissa oli maaliskuussa 50 kruunua eli noin 5,40 euroa vaihtoa kohti. Suomessa neljän kuukauden aikana muodostuneet kokonaissäästöt ovat 24,1 miljoonaa euroa. Summassa on huomioitu sekä hintakilpailun että lääkevaihtojen kautta tulleet säästöt. Asiakkaiden osuus säästöistä on ollut 10,6 miljoonaa ja sairausvakuutuksen 13,5 miljoonaa euroa. Summa vastaa noin 5 % huhti-heinäkuun korvauksenalaisten lääkkeiden kokonaiskustannuksista. Molemmissa maissa on hintakilpailu osoittautunut selvästi lääkevaihtoja suuremmaksi säästöjen tuottajaksi. Ruotsissa hintakilpailu lähti käyntiin jo joitakin kuukausia ennen lääkevaihdon mahdollistavan lakiuudistuksen voimaantuloa, ja kilpailu kiihtyi lokakuun alun jälkeen selvästi. Keskimääräinen hintojen lasku on Ruotsissa ollut vaihdon piirissä olevilla valmisteilla noin 6 %. Lääkeaineittain vaihtelu on kuitenkin suurta. Taulukko Suomen lääkevaihdon säästöistä huhti-heinäkuussa on luettavissa Kelan tutkimusosaston Internet-sivuilla osoitteessa: http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/260603123525PN?openDocument Lisätietoja Kelan tutkimusosasto, nuorempi tutkija Mareena Paldán, p. 020 43 41972 tai mareena.paldan@kela.fi tai terveystutkimuksen päällikkö Timo Klaukka, p. 020 434 1969 tai timo.klaukka@kela.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT01550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT01550/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.