Lähes 80 000 eläkeläistä saa kirjeen takuueläkkeestä

Kela lähettää tällä viikolla takuueläkkeen hakemista varten kirjeen lähes 80 000:lle täyden kansaneläkkeen saajalle. Takuueläkkeeseen oikeutettuja on arviolta kaikkiaan 116 000. Sitä voi hakea helmikuusta alkaen.

Takuueläke on täysin uusi eläke, jota Kela alkaa maksaa maaliskuussa. Sen saa noin 10 % eläkkeellä olevista. Takuueläke korottaa Suomen vähimmäiseläkkeen 687,74 euroon kuukaudessa. Vähimmäiseläke on samansuuruinen sekä yksin asuvalle että parisuhteessa olevalle eläkeläiselle.

Yksin asuva saa takuueläkettä enintään 101 euroa kuukaudessa, jos hänellä ei ole kansaneläkkeen lisäksi lainkaan työeläkkeitä. Parisuhteessa olevan takuueläke on enintään 167 euroa kuukaudessa, jos henkilö saa vain kansaneläkettä.

Takuueläkkeestä vähennetään kokonaan hakijan Suomesta ja ulkomailta saamat muut eläkkeet. Sitä ei siis makseta lainkaan niille, joiden kansaneläke, työeläkkeet, perhe-eläkkeet tai muut vastaavat etuudet yhteensä jo takaavat vähimmäiseläkkeen. Sen sijaan muut tulot ja omaisuus eivät vaikuta takuueläkkeeseen.

Hakuaika alkaa helmikuussa

Kela lähettää hakemuslomakkeen niille eläkeläisille, jotka saavat täyttä kansaneläkettä ja joilla ei ole juuri lainkaan työeläkkeitä. Kirjeessä on osittain täytetty hakemuslomake sekä vastauskuori. Esitäytetty lomake palautetaan Kelaan, sen jälkeen kun se on täydennetty ja allekirjoitettu. Kun hakija lähettää lomakkeen vastauskuoressa, hänen ei tarvitse maksaa postimaksua.

Muut kuin kirjeen saaneet eläkeläiset voivat hakea takuueläkettä helmikuusta alkaen. Hakija voi soittaa Kelaan numeroon 020 692 202 tai toimittaa hakemuslomakkeen Kelaan tai käydä Kelan toimistossa tai yhteispalvelupisteessä.

Hakemisella ei ole kiirettä, sillä hakuaikaa on kuusi kuukautta. Hakemuslomakkeita saa helmikuussa Kelan internetsivuilta tai toimistoista. Kela muistuttaa elokuussa kirjeellä niitä takuueläkkeeseen mahdollisesti oikeutettuja, jotka eivät ole siihen mennessä jättäneet hakemusta.

Lisätietoja medialle:

Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto,
etuuspäällikkö Pirjo Raute, p. 020 63 43580 tai lakimies Marja Laanterä, p. 020 63 43347
etunimi.sukunimi@kela.fi

Paikallisesti lisätietoja antavat vakuutuspiirien johtajat, ks. www.kela.fi/vakuutuspiirit

Lisätietoja asiakkaalle:
Kelan palvelunumero eläkeasioissa: 020 692 202
Kelan internetsivut takuueläkkeestä: www.kela.fi/takuuelake

Tiedote ruotsiksi http://www.fpa.fi/aktuellt

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.