Lokakuusta lähtien kansaneläkkeet ja rintamalisät aina 7. päivä

Kela maksaa lokakuusta lähtien kansaneläkkeen, rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän aina kuun 7. päivä. Muiden etuuksien maksupäivät eivät muutu.

Lokakuusta lähtien Kela maksaa kansaneläkkeen (vanhuuseläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen, työttömyyseläkkeen), rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän aina kuun 7. päivä kaikille näiden etuuksien saajille. Jos 7. päivä ei ole pankkipäivä, Kela maksaa etuuden edellisenä pankkipäivänä. Kela lähetti elo-syyskuun vaihteessa kirjeen kaikille Kelan asiakkaille, jotka saavat jotakin näistä etuuksista.

Muiden Kelan eläke-etuuksien maksupäivät eivät muutu. Osassa etuuksista on edelleen käytössä porrastettu maksupäivä, jossa sukunimen alkukirjain määrää maksupäivän (A–K 4. päivä, L–R 14. päivä ja S–Ö 22. päivä). Myös työeläkelaitokset maksavat työeläkkeet asiakkailleen kuten aiemminkin.

Kelan asiakkaan kannattaa tarkistaa, että tilillä on tarpeeksi rahaa, jos maksupäivän muutos vaikuttaa laskujen maksamiseen. Asiakkaan, hänen läheisensä tai edunvalvojansa ei tarvitse olla yhteydessä Kelaan.

Lisätietoja asiakkaille:

Verkossa http://www.kela.fi/elakelaiset

Maksaminen sivulla (http://www.kela.fi/vanhuuselake_maksaminen) myös Kelan eläke-etuuksien maksupäivät (pdf).

Eläkeasioiden palvelunumero 020 692 202 arkisin klo 8–18

Lisätietoja medialle

Kelan eläkeryhmä

Etuuspäällikkö Pirjo Raute
puh. 020 634 3580
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa