Merimiesten sairausvakuutuksesta uusi tietopaketti

​Kelan verkkosivuilla kerrotaan entistä tarkemmin merimiesten sairausvakuutuksesta ja oikeudesta Kela-korttiin sekä lääkekorvauksista.

Sivuille www.kela.fi/merimiehet ja www.fpa.fi/sjoman on kerätty usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia esimerkiksi Kela-kortista, Todistuksesta hoitoetuuksiin Suomessa, sairausvakuutuksesta ja lääkkeiden suorakorvauksesta.

EU-lainsäädännön mukaan työntekijä voi kuulua kerrallaan vain yhden maan sosiaaliturvan piiriin.
Niin sanotun lippusäännön mukaan aluksen henkilökunta kuuluu sen EU- tai Eta-maan sosiaaliturvan piiriin, johon alus on rekisteröity. Toisen EU- tai Eta-maan lippua käyttävällä aluksella työskentelevät suomalaiset kuuluvat siis pääsääntöisesti kyseisen maan sosiaaliturvan piiriin, vaikka asuisivat vakinaisesti Suomessa.

Lippuvaltio vastaa myös merimiehen sairausvakuutuksesta. Ruotsin lipun alla seilaavalla laivalla työskentelevä henkilö kuuluu Ruotsin sairausvakuutukseen. Hän ei ole sairausvakuutettu Suomessa eikä hänellä siksi ole oikeutta Kela-korttiin.
 
Lippusääntöä on sovellettu vuodesta 1994 alkaen, jolloin Suomi liittyi Etaan.

Merimies saa sairaanhoitoa asuinvaltiossaan

Lippusääntö ei vaikuta merimiehen oikeuteen saada sairaanhoitoa asuinvaltiossaan.
Suomessa asuva merimies saa sairaanhoitoa julkisessa terveydenhuollossa kuntalaisen asiakasmaksulla. Kustannuksista vastaa maa, jossa merimies on sairausvakuutettuna. Julkisen terveydenhuollon palveluja varten Kela myöntää asiakirjan Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.  Henkilön on pyydettävä tämä asiakirja Kelasta.

Suomessa asuvalla merimiehellä on myös oikeus saada Kelasta sairaanhoitokorvauksia jälkikäteen kustannuksista, jotka ovat syntyneet yksityisen terveydenhuollon palvelujen käytöstä sekä sairauteen liittyvistä matkoista ja lääkeostoista.

Kun Suomessa vakinaisesti asuva henkilö työskentelee ulkomailla tai ulkomaisen työnantajan palveluksessa, hänen on aina selvitettävä Kelasta, kuuluuko hän työsuhteensa aikana Suomen sosiaaliturvaan ja sairausvakuutukseen. Työskentelyn väliaikaisuus tai vakinaisuus ei vaikuta asiaan.
 
Suomen sairausvakuutuslaki velvoittaa henkilöä itseään ilmoittamaan Kelaan elämässään tapahtuvista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa hänen oikeuksiinsa saada etuuksia.

Lisätietoja medialle
Kelan terveysosasto, pääsuunnittelija Noora Heinonen, 020 63 43982
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaille:
Maahan- ja maastamuuton palvelunumero 020 692 207 ma–pe klo 8–18

www.kela.fi/merimiehet
www.fpa.fi/sjoman

Tiedote på svenska: www.fpa.fi/aktuellt 

 

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit