Muutoksia etäpalveluna toteutettaviin Kelan kielipalveluihin

Kela on tarjonnut maaliskuusta 2015 alkaen etäpalvelua englanniksi, venäjäksi, saameksi ja kurdin soraniksi. Venäjänkielinen palvelu on tauolla 1.1.–31.3.2016. Englanninkielinen palvelu lakkautetaan vuodenvaihteessa.

Etäpalvelussa Kelan palveluneuvoja neuvoo asiakasta kuvayhteyden välityksellä. Uusi palvelu on otettu hyvin vastaan, ja se on lisännyt asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Etäpalvelun käyttäminen on asiakkaalle maksutonta eikä vaadi erityistä tietoteknistä osaamista. Asiakkaan käytössä tulee kuitenkin olla tietokone, jossa on sekä kamera että riittävästi laajakaistakapasiteettia.

Englanninkielisen palvelun kohderyhmänä ovat olleet kansainväliset asiakkaat sekä englantia äidinkielenään puhuvat asiakkaat. Kela kehittää jatkuvasti mm. englanninkielistä toimisto- ja puhelinpalvelua, joten erillistä etäpalvelua ei enää tarjota.

Venäjänkielinen palvelu on tauolla 1.1.–31.3.2016, ja se avataan uudelleen 1.4.2016. Venäjänkielinen palvelu on ollut kuvayhteyden välityksellä tarjotuista kielipalveluista suosituin, ja sitä kehitetään edelleen.

Kurdin soraniksi tarjottava etäpalvelu auttaa myös turvapaikan saaneita

Kuvayhteyden Kelan kurdin soraninkieliseen asiakaspalveluun voi ottaa torstaisin klo 12–16. Palvelun avulla myös turvapaikan saaneet voivat hoitaa sosiaaliturvaan liittyvät asiansa kätevästi asioimatta Kelan toimistossa.

Lisätietoja asiakkaille:

Verkossa www.kela.fi/etapalvelu

Etäpalvelu venäjäksi www.kela.fi/video-rus

Etäpalvelu kurdiksi www.kela.fi/video-kurdi

Etäpalvelu koltansaameksi www.kela.fi/video-nuorttsaamas

Etäpalvelu pohjoissaameksi www.kela.fi/video-davvisamegiella

Lisätietoja medialle:

Kelan kenttäosasto,

projektipäällikkö Asko Kiukas, puh. 020 63 41552

etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa