Muutoksia Kelan maksamien etuuksien ennakonpidätykseen

Vuodenvaihteesta alkaen monen Kelan maksaman etuuden ennakonpidätysprosentti muuttuu. Jos etuuksien ennakonpidätyksen perusteena käytetään palkkaa varten annettua verokorttia, pidätysprosentti on tammikuun alusta alkaen vähintään 25 prosenttia aiemman 20 prosentin sijaan. 

Veronalaista etuutta saava asiakas voi halutessaan toimittaa Kelaan muutosverokortin, joka on tarkoitettu etuuden maksamista varten. Tällöin ennakonpidätys tehdään uuden verokortin prosentin mukaisesti.

Muutos koskee seuraavia etuuksia:

  • erityishoitoraha
  • erityisäitiysraha
  • isyysraha
  • kotihoidon tuki
  • kuntoutusraha
  • sairauspäiväraha
  • vanhempainraha
  • äitiysraha

Enintään vähimmäismääräisenä maksettavasta päivärahaetuudesta ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin 20 prosentin mukai­sesti.

Muutos ei koske peruspäivärahaa, työmarkkinatukea ja vuorottelukorvausta. Näistä ennakonpidätys on edelleen 20 prosenttia. Opintorahan ennakonpidätys on 10 prosenttia. Näitä etuuksia varten ei tarvitse toimittaa verokorttia Kelaan.

Etuuden maksamista varten tarkoitetun muutosverokortin voi tilata 16.12. alkaen verkossa vero.fi/verokortti. Sen voi tilata myös puhelimitse Verohallinnon asiakaspalvelusta (p. 020 697 000) tai käymällä verotoimistossa.

Ennakonpidätyksen muutoksella varmistetaan, että etuuden veroprosentti on mahdollisimman oikea. Palkan veroprosentti on usein liian pieni, sillä etuuksista ei voi tehdä samoja vähennyksiä kuin palkkatulosta.

Lisätietoja medialle:
Kela, Terveysosasto,
Projektipäällikkö Arja Lemmettylä, p. 050 551 6578
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit