Muutoksia Kelan puhelinpalveluun 2.1.2014 alkaen

Vammaisten henkilöiden tulkkien välityksen, perintään liittyvien asioiden sekä maasta- ja maahanmuuton palvelunumerot muuttuvat vuodenvaihteessa. Jatkossa tarjotaan puhelimitse tietoa myös rajat ylittävästä terveydenhuollosta.

Vuoden 2014 alussa Kelassa aloittavat uudet keskukset muuttavat mm. tulkkien välityksen, maasta- ja maahanmuuton sekä perintään liittyvien asioiden puhelinpalvelua. Kelan tulkkien välityskeskus palvelee 1.1.2014. Muut uudet palvelunumerot ovat käytössä 2.1.2014 alkaen.

Kela keskittää vammaisten tulkkauksen välityksen Turkuun

Vammaisten henkilöiden tulkkien välitys- ja etätulkkausasioissa palvelee 2.1.2014 alkaen Vammaisten tulkkauspalvelukeskus (VATU-keskus). Tulkin tilaaminen on vuoden alusta aiempaa joustavampaa. Tilauksen voi tehdä myös illalla ja viikonloppuna ennakoimattomaankin tapahtumaan. Kelan välityskeskus palvelee 7 päivänä viikossa: arkisin klo 7.30–20, lauantaisin klo 8–15 ja sunnuntaisin klo 9–13.

Maasta- ja maahanmuuton palvelunumerot muuttuvat

Kelan kansainvälisiin asioihin liittyvät palvelut kootaan ensi vuoden alussa uuteen Kansainvälisten asioiden keskukseen (KV-keskus). Muutoksen vuoksi maasta- ja maahanmuuton nykyinen palvelunumero samoin kuin nykyiset Ulkomaan yksikön ja EU-eläkeyksiköiden puhelinnumerot poistuvat käytöstä, ja ne korvataan uusilla numeroilla.

Kaikissa maasta- ja maahanmuuton tilanteissa sekä muissa kansainvälisissä tilanteissa Kela palvelee 2.1.2014 alkaen suomeksi ja englanniksi numerossa 020 634 0200 ja ruotsiksi numerossa 020 634 0300.

Tietoja rajat ylittävästä terveydenhuollosta puhelimessa ja verkossa

Tammikuussa toimintansa aloittaa myös rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, joka kokoaa, tuottaa ja jakaa tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla.

Yhteyspisteen puhelinpalvelu käynnistyy 2.1.2014 numerossa 020 634 0400 (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi). Yhteyspisteen verkkosivuille www.kela.fi/yhteyspiste on koottu tieto mm. terveyspalvelujen käyttämisestä ulkomailla, Suomeen ulkomailta tulevien potilaiden terveydenhuollosta ja eurooppalaisesta lääkemääräyksestä.

Perintäkeskus palvelee perintään liittyvissä asioissa

Kelan Perintäkeskus palvelee asiakkaita kaikissa etuuksien, elatusapuvelan ja opintolainojen takausvastuusaatavien perintään liittyvissä asioissa. Lisäksi Perintäkeskus hoitaa elatusapuvelan maksuvapautusten käsittelyn.

Perintäkeskus palvelee 2.1.2014 alkaen arkisin klo 9–16 numerossa 020 634 4940.

Asiakas voi asioida Perintäkeskuksen kanssa, jos hän on saanut sieltä postia tai aina silloin kun hän haluaa neuvotella maksusuunnitelmasta tai kysyä perintäasioista.

Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukeskus aloittaa 1.1.2014

Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukeskus vastaa Kelan työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisutoiminnasta 1.1.2014 alkaen. Keskus ratkaisee uudet työkyvyttömyyseläkehakemukset sekä kuntoutustuen jatkohakemukset ja hoitaa muutoksenhakuasioita. Asiakas voi toimittaa työkyvyttömyyseläkehakemuksen ja siihen liittyviä asiakirjoja mihin tahansa Kelan toimistoon. Eläkeasioiden puhelinpalvelu jatkuu arkisin klo 8–18 numerossa 020 692 202.

Lisätietoja asiakkaalle

  • Vammaisten tulkkauspalvelukeskus 020 634 2802 arkisin klo 10–15
  • Maasta- ja maahanmuuton palvelunumero 020 634 0200 arkisin klo 8–18
  • Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste 020 634 0400 arkisin klo 9–16
  • Perintäkeskus 020 634 4940 arkisin klo 9–16
  • Eläkeasioiden puhelinpalvelu 020 692 202 arkisin klo 8–18

Lisätietoja medialle
Kelan VATU-keskus, johtaja Sari Paloposki,
puh. 020 634 2826, 050 551 7125

Kelan kansainvälisten asioiden keskus 1.1.2014 alkaen, johtaja Maini Kihlman,
puh. 020 634 2501, 0400 816 053

Kelan terveysosasto, Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö Noora Heinonen,
puh. 020 634 3982, 040 481 4481

Kelan perintäkeskus, johtaja Heli Hänninen,
puh. 020 634 6674, 0400 803 678

Kelan työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukeskus, johtaja Matti Hynninen,
puh. 020 634 3387, 050 551 6563

etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.