Oma auto tai julkinen kulkuneuvo - matkoista saa korvauksen verkossa nopeasti ja helposti

Kelan verkkopalvelussa on helmikuusta alkaen voinut hakea korvausta kaikista itse maksetuista sairaanhoidon ja kuntoutuksen matkakustannuksista. Elokuuhun mennessä on ratkaistu jo noin 40 000 matkakorvaushakemusta, jotka asiakkaat ovat täyttäneet verkkopalvelussa.

Kelasta voi saada korvausta julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyistä matkoista, kun matkat on tehty sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen.

Matkakorvausta kannattaa hakea verkossa erityisesti silloin, kun matka on tehty omalla autolla tai julkisilla liikennevälineillä. Viime vuonna oman auton tai julkisen liikenteen käytöstä aiheutuvia kustannuksia korvattiin noin 200 000 asiakkaalle.

Kun matkakorvaushakemuksen täyttää verkossa, ei liitteitä usein tarvita ollenkaan. Verkkopalveluhakemuksessa kysytään sellaisia tietoja, jotka paperihakemuksen yhteydessä pitäisi toimittaa liitteenä. Jos liitteitä tarvitaan, myös ne voi lähettää verkossa. Asiakkaan tulee kuitenkin säilyttää alkuperäiset maksutositteet kolmen vuoden ajan.  

Kela on automatisoinut verkkohakemuksen käsittelyvaiheita

Verkossa tehdyt matkakorvaushakemukset tallentuvat suoraan Kelan etuustietokantaan, mikä vähentää työvaiheita. Kun sähköiset hakemukset saapuvat Kelaan, niihin tehdään lisäksi erilaisia ohjelmallisia tarkistuksia, mikä osaltaan nopeuttaa hakemusten käsittelyä.

Verkkopalvelussa tehdyt matkojen korvaushakemukset käsitellään keskimäärin alle viikossa, kun taas paperihakemusten käsittelyaika on noin 2 viikkoa.

Lisätietoja medialle

Kela, terveysosasto,
suunnittelija Hanna Saastamoinen, puh. 020 63 43819
suunnittelija Malla Taskinen, puh. 020 63 58307
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaille

Verkossa http://www.kela.fi/matkat
Sairastamisen palvelunumero 020 692 204, ma–pe klo 8–18.

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit