Oma väylä kehittää uutta kuntoutusmallia autismi- ja ADHD-oireisille nuorille

Oma väylä-hankkeen tavoitteena on kehittää kuntoutusmalli, joka tukee nuoria ammatillisten suunnitelmien selkeytymisessä, opinnoissa ja työelämässä.

Oma väylä-hankkeen kohderyhmään kuuluvat 16–35-vuotiaat, joilla on diagnosoitu autismi (ilman kehitysvamma, mm. Aspergerin oireyhtymä) ja/tai ADHD.

Asperger ja ADHD ovat neuropsykiatrisia häiriöitä, jotka altistavat syrjäytymiselle ja erilaisille vaikeuksille koulunkäynnissä ja opiskelussa. Neuropsykiatrisen tuen tarve korostuu erityisesti elämän siirtymä- ja muutosvaiheissa. ADHD:ta esiintyy noin 4–5 prosentilla, ja Aspergerin -oireyhtymää noin 0,4–0,8 prosentilla suomalaisista.

Avomuotoinen kuntoutus kestää noin 1,5 vuotta ja se sisältää sekä yksilö -että ryhmäkuntoutusta. Kuntoutuksessa muun muassa harjoitellaan arjenhallintaa ja sosiaalisia taitoja arjen toimintaympäristöissä, kuten kodissa, koulussa ja työpaikoilla.

Hanke toteutetaan vuosina 2013–2018 ja kuntoutuspalvelut käynnistyvät vuoden 2015 alussa. Kuntoutuspalveluihin hakeutumisesta, tavoitteista ja tarkemmasta aikataulusta saa lisätietoja hankkeen verkkosivuilta www.kela.fi/omavayla.

Oma väylä on osa Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen kehittämishankekokonaisuutta.

Lisätietoja medialle:

Kelan terveysosaston kuntoutusryhmä,

projektipäällikkö Iiris Pelkonen, puh. 040 482 1645

etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaalle:

www.kela.fi/omavayla

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.