Opas tavoitteelliseen kuntoutukseen

Kela julkaisee uuden GAS-menetelmän käyttöä (Goal Attainment Scaling) tukevan käsikirjan, jossa annetaan käytännön neuvoja kuntoutujien tavoitteiden laatimiseen.

Kuntoutuksen tulee olla tavoitteellista ja valittujen kuntoutuksen menetelmien tulee tukea asetettuja tavoitteita. GAS-menetelmä eli Goal Attainment Scaling on tavoitteiden laatimisen ja arvioinnin kansainvälinen apuväline, joka otettiin käyttöön Kelan kuntoutuksessa vuonna 2010.

Käyttäjiltä ja kouluttajilta saadun palautteen perusteella aiemmin julkaistu GAS-menetelmää käsittelevä käsikirja ei enää palvele riittävästi käyttäjiä. Tämän takia Kela julkaisee uuden käsikirjan palveluntuottajien ja terveydenhuollon käyttöön.

Kirjaan on koottu GAS-menetelmän keskeiset työvälineet tavoitteiden laadinnasta, asiakkaan motivoinnin keinoista ja erityistilanteista, jolloin tavoitteiden löytyminen voi tuntua haasteelliselta. Kirjoittajina on kuntoutuksen ja motivoinnin ammattilaisia. Kirja on kirjoitettu kuntoutuksen näkökulmasta, mutta tietoa voidaan soveltaa laajemminkin erilaisissa hoidon tai vaikka työllistymistä tukevien toimenpiteiden suunnittelussa.

Lisätietoja:

Kelan terveysosasto,

kehittämispäällikkö Seija Sukula, puh. 050 595 9496

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Julkaisu: Sukula S, Vainiemi K,Laukkala T, toim. GAS - Menetelmästä sovellukseen. Helsinki: Kela, 2015. ISBN 978-951-669-995-3 (nid.), ISBN 978-951-669-996-0 (pdf). Hinta: 20 euroa.

Tilaukset: julkaisut@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa