Opintorahoihin 0,4 prosentin indeksikorotukset elokuussa

Opintorahoja korotetaan noin 0,4 prosentilla elokuusta alkaen. Elinkustannusten muutoksen mukainen opintorahan indeksikorotus tehdään nyt toista ja mahdollisesti viimeistä kertaa. Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan opintorahan indeksikorotuksista luovutaan vuodesta 2016 alkaen.

Elokuun korotusten jälkeen opintorahan enimmäismäärä on toisen asteen oppilaitosten opiskelijoilla 250,28 euroa kuukaudessa. Uusilla korkeakouluopiskelijoilla se on 336,76 ja ennen 1.8.2014 korkeakouluopintonsa aloittaneilla 303,19 euroa kuukaudessa. Opintorahojen määrä suurenee reilulla eurolla kuukaudessa. Vanhemman luona asuvilla ja alaikäisillä korotus on pienempi.

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Itsenäisesti asuvan korkeakouluopiskelijan opintotuen enimmäismäärä on 905 – 938 euroa ja muilla opiskelijoilla 852 euroa kuukaudessa.

Osaamispisteet käyttöön ammatillisessa peruskoulutuksessa

Opintotukeen ei tule muita merkittäviä muutoksia lukuvuodeksi 2015 – 2016.

Ammatillisen koulutuksen lainmuutokset aiheuttavat pieniä muutoksia myös opintotukeen. Osaamispisteet korvaavat opintoviikot ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ammatilliset opinnot ovat päätoimisia ja oikeuttavat opintotukeen, jos niiden laajuus on vähintään 4,5 osaamispistettä tai 3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti.

Ammatillisen koulutuksen muutokset täsmentävät myös opintotuen enimmäistukiaikaa. Säännönmukaisen opiskeluajan päätyttyä opintotukea voidaan myöntää enintään 12 kuukauden ajan silloin, kun opiskelija suorittaa muuta ammatillista koulutusta kuin ammatillista perustutkintoa.

Waltti-liput vaikuttavat koulumatkatukeen

Linja-autoliikenteen uusi lippujärjestelmä vaikuttaa koulumatkatukeen niillä paikkakunnilla, joissa otetaan käyttöön Waltti-liput. Näitä lippuja käyttävässä seutuliikenteessä lukiolainen tai ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija voi saada koulumatkatuen, jos hänen päivittäinen koulumatkansa kotoa oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä. Waltti-lipun käyttöönotto vaikuttaa siihen, miten ja mistä opiskelija voi ostaa koulumatkatuetun matkalippunsa. Opiskelija voi selvittää lipun myyntipisteet oppilaitokselta tai kaupungin palvelupisteestä.

Lisätietoja asiakkaille:

Verkossa http://www.kela.fi/opintotuki

Kysy opintotuesta verkossa www.kysykelasta.kela.fi

Opintotuki Facebookissa http://www.facebook.com/opintotuki

Puhelimessa Kelan Opiskelijan tuet -palvelunumero, puh. 020 692 209, ma–pe klo 8–18 (heinäkuussa klo 9­–16.30)

Lisätietoja medialle:

kehittämispäällikkö Piia Kuusisto, puh. 020 634 3415

lakimies Reeta Paatelma, puh. 020 635 4333

etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit