Opintotuen hakijamäärä kasvaa

Kela odottaa tänä vuonna aikaisempaa enemmän opintotukihakemuksia. Yhä useampi opiskelija hakee tukensa sähköisesti. Hakemukseen tarvittavat liitteet tulee silti muistaa postittaa.

Heinäkuun loppuun mennessä Kelaan on tullut yhteensä 155 908 opintotukihakemusta. Viime vuonna samaan aikaan hakemuksia oli tullut 147 245. Pelkästään heinäkuussa opintoetuuksia haki 24 935 henkeä, ja peräti 25,5 % hakemuksista tehtiin Kelan asiointipalvelussa http://www.kela.fi/asiointi. Syksyn 2009 aikana käyttöön otettava opintotuen muutosilmoitus lisää entisestään sähköisten palveluiden käyttöä. Tämän jälkeen opiskelija voi hoitaa kaikki opintotukiasiansa verkossa. Kelasta muistutetaan, että vaikka opintotukea hakisikin sähköisesti, liitteet pitää muistaa toimittaa postitse. Jos liitteet puuttuvat, tukea ei voida myöntää. Jos opintotukihakemukseen tarvitaan liitteitä, asiointipalvelu antaa niistä luettelon, jonka opiskelija voi tulostaa itselleen muistiin. Liiteluettelossa on vastauslähetystunnus, jolla liitteet voi postittaa maksutta Suomessa. Opintotuen saajien osuus väestöstä vaihtelee eri paikkakunnilla. Maaliskuussa 2009 opintotuen saajia oli Suomessa kaikkiaan 243 443 henkeä eli 4,6 % väestöstä. Suhteellisesti eniten opintotuen saajia asuu Jyväskylässä, missä opintotukea saa 7,9 % väestöstä. Opiskelijoita asuu paljon myös Tampereella (7,4 %), Oulussa (6,9 %) ja Helsingissä (6,4 %). Vähiten opintotuen saajia suhteessa väkimäärään on Luoteis-Uudellamaalla (2,1 %). Kelan toimistoissa vietetään 17.8. alkaen opiskelijoiden teemaviikkoa. Viikon aikana toimistoissa neuvotaan erityisesti opiskelijoita sähköisten asiointipalveluiden käytössä. Lisätietoja: Kelan opintotukiryhmä, suunnittelija Jouni Parkkonen, p. 020 634 3378, etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit