Opintotuen saajien tulot kasvussa

Opintotukea vuonna 2012 saaneiden opiskelijoiden tulot olivat vuonna 2012 keskimäärin 7 800 euroa, kun ne edellisvuonna olivat keskimäärin 7 500 euroa. Summa sisältää veronalaiset tulot ja toimeentulon turvaamiseen tarkoitetut apurahat lukuun ottamatta opintorahaa. Kotimaisiin opintoihin opintotukea saaneet yliopisto-opiskelijat ansaitsivat vuonna 2012 keskimäärin 10 200 euroa, ammattikorkeakouluopiskelijat 10 000 euroa, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskellet 5 500 euroa ja lukiolaiset 2 900 euroa.

Opintotukea vuonna 2012 saaneista 330 000 opiskelijasta 88 %:lla oli opintotuen lisäksi muita tuloja. Opintotuen saajista 41 100:lla ei ollut muita tuloja. Korkea-asteella vailla muita tuloja oli 7 % tuensaajista, toisella asteella vajaa viidennes viidennes.

Kolmannes pyytää tulovalvonta-asian uudelleenkäsittelyä

Vuonna 2012 yli 34 600 tuensaajan vuositulot ylittivät vuositulorajan. Heille lähetettiin päätösehdotus opintotuen takaisinperinnästä. Takaisin perittävä määrä oli keskimäärin 1 300 euroa. Vuotta aiemmin päätösehdotus lähetettiin lähes 33 900 henkilölle.

Vuoden 2011 tulovalvonnassa 35 % päätösehdotuksen saajista pyysi asiansa uudelleenkäsittelyä. Sen seurauksena yli 2 700 tuensaajalla takaisin maksettava määrä pieneni ja lähes 4 700:lla takaisinmaksu todettiin aiheettomaksi. Lähes kaikissa tapauksissa syynä oli opintojen aloittaminen tai valmistuminen. Takaisinperintöjen lukumäärä väheni 29 100:aan.

Lue lisää tilastokatsauksesta: Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta (pdf)

Lisätietoja medialle
Kela, suunnittelija Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaille
Verkossa http://www.kela.fi/tulot_opiskelijan-omat-tulot

Kelan viestintä
Yhteystiedot www.kela.fi/viestinta
Puhelinpalvelu medialle p. 040 733 522, arkisin klo 9-16
Sähköposti viestinta@kela.fi

Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle. Tilaa kerran kuussa ilmestyvä mediainfo osoitteessa http://www.kela.fi/uutiskirje

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit