Opintotukeen ja koulumatkatukeen muutoksia 1.8.2011

Harjoittelupalkka ei enää estä opintorahan saamista. Kaikki korkeakouluopiskelijat saavat opintolainan valtiontakauksen ilman eri hakemusta. Asumislisästä tulee tukikuukausi korkeakouluopiskelijan enimmäistukiajassa. Koulumatkatukea saa jatkossa myös yli 100 kilometrin koulumatkaan ja lukuvuoden tukikuukausien rajoitus enintään 9 kuukauteen poistuu.

– Opintotukeen tulevilla muutoksilla on osaltaan tavoitteena vaikuttaa työurien pidentämiseen ja etenkin korkeakouluopintojen nopeampaan suorittamiseen, kertoo etuuspäällikkö Ilpo Lahtinen Kelan opintotukiryhmästä.
– Samalla toteutettiin myös joitakin parannuksia opintotukeen, koulumatkatukeen ja korkoavustukseen, Lahtinen jatkaa.

Harjoittelupalkka, työssäoppimisjakson palkka tai oppilaitokselta saatu apuraha eivät enää estä opintorahan saamista. Ne otetaan kuitenkin nykyiseen tapaan huomioon opiskelijan vuosituloina. Ulkomailla opiskelevan opintolainan valtiontakauksen enimmäismäärä korotetaan 600 euroon kuukaudessa. Korotusta ei tarvitse erikseen hakea.

Kuukausi, jolta opiskelija on saanut opintorahaa tai asumislisää tai molempia, on tukikuukausi tulovalvonnassa, opintojen edistymisen seurannassa ja 1.8.2011 alkaen korkeakouluopiskelijan enimmäistukiajassa. Korkeakouluopiskelijan ei enää kannata nostaa asumislisää ilman opintorahaa.

Lainatakaus myönnetään hakemuksetta opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle. Opiskelija päättää itse, nostaako hän opintolainaa pankista ja kuinka paljon. Myös lukiolaisten opintolainan valtiontakausoikeuteen tulee muutoksia. Itsenäisesti asuvat 18–19 -vuotiaat lukiolaiset voivat saada opintolainan valtiontakauksen, vaikka opintoraha on evätty vanhempien tulojen perusteella. Muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden on erikseen haettava lainatakausta.

Korkeakouluopintojen edistymisen seurantaan tulee useita muutoksia. Ne koskevat ensimmäisen kerran lukuvuoden 2011–2012 opintoja. Opintojen vähimmäissuoritusvaatimus nousee 4,8:sta 5,0 opintopisteeseen tukikuukautta kohti. Samalla täsmennetään sääntöjä siitä, milloin opintotuki lakkautetaan, kuinka opiskelija pääsee uudelleen tuen piiriin ja missä tilanteessa opintotuki voidaan periä opiskelijalta takaisin.

Opintotuki myönnetään uusille yliopisto-opiskelijoille erikseen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Jos opiskelija käyttää paljon tukikuukausia alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten myönnettävä enimmäistukiaika lyhenee.

Korkoavustuksen tulorajoja korotetaan noin 50 %:lla. Korkoavustus voidaan myöntää, jos hakijan bruttotulot ovat enintään 1 195 euroa kuukaudessa. Lasten lukumäärän perusteella korotetut uudet tulorajat ovat 1 380–1 515 euroa kuukaudessa. Korkoavustuksena voidaan maksaa opintonsa päättäneen erääntyneet opintolainan korot ja ilmoituskulut.

Koulumatkatuen ehdot paranevat

Koulumatkatuen piiriin tulee uusia koulutuksia. Koulumatkatuki voidaan myöntää myös näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen sekä pelastus- ja rikosseuraamusalan ammatilliseen peruskoulutukseen.

Koulumatkatuki myönnetään jatkossa lukuvuoden opiskeluajan todellisen keston mukaan 1-12 kuukaudeksi. Lukuvuoden tukikuukausien rajoitus enintään 9 kuukauteen poistuu. Myös yli 100 kilometriä ylittävältä koulumatkalta aiheutuvat matkakustannukset korvataan, jos opiskelija käyttää koulumatkaansa joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän järjestämää kuljetusta.

Koulumatkatuki voidaan opiskelijan hakemuksesta myöntää oman matkustustavan perusteella, vaikka opiskelija käyttää tai voisi käyttää joukkoliikennettä, jos opiskelijan koulumatka tai matkustustapa vaihtuu useita kertoja lukuvuoden aikana. Oman matkustustavan ja koulukuljetuksen mukaiseen koulumatkatukeen tulee 1.8.2011 alkaen korotus. Koulumatkatukea on haettava lukuvuosittain, mutta korotusta ei tarvitse erikseen hakea.

Lisätietoja medialle:
Kela, Eläke- ja toimeentuloturvaosaston opintotukiryhmä,
etuuspäällikkö Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaille:
Kelan Opiskelijan tuet -palvelunumero, puh. 020 692 209, ma–pe klo 8–18

 

 

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit