Opiskelija: Hae kesäajan opintotuki nyt

Opiskelijan vaihtoehto kesätöille ovat kesäopinnot ja opintotuki tai viime kädessä toimeentulotuki. Opiskelija ei voi saada kesän ajalta työttömyysturvaa tai yleistä asumistukea, ellei hän ole päättänyt opintojaan.

Opiskelija voi saada opintotukea kesän ajaksi, jos hän suorittaa tutkintoonsa kuuluvia opintoja. Opintoraha, asumislisä ja lainatakaus kuuluvat myös kesäopintotukeen. Tukea voi saada esimerkiksi luentoihin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen. Lukio-opintoihin kesätukea ei voi saada. Kesäajaksi lasketaan yleensä kesä-, heinä- ja elokuu, jos kesäkuukaudet eivät kuulu lukuvuoden normaaliin opiskeluaikaan. Kesäajan opintotuki kannattaa hakea hyvissä ajoin, jotta tuki ehditään myöntää ennen kesäopintojen alkua. Etenkin ammattikorkeakouluopiskelijan kannattaa muistaa, että kesätuen saamiseksi tarvitaan hakemuksen liitteeksi opintotukilautakunnan puoltava lausunto. Kesätukea haetaan verkossa Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi) tai opintotuen muutosilmoituslomakkeella (OTm). Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan yleensä oppilaitoksen todistus tai opintotukilautakunnan lausunto opinnoista taikka gradun tai opinnäytetyön ohjaajan lausunto. Kesätuen edellytyksenä riittävät opintoviikot tai -pisteet Saadakseen kesäopintotukea opiskelijan tulee opiskella päätoimisesti. Ammatillisessa koulutuksessa opintoviikkoja pitää tulla vähintään keskimäärin 3 opintoviikkoa tukikuukaudelta, korkeakouluopinnoissa yleensä vähintään keskimäärin 4,8 opintopistettä tukikuukautta kohden. Korkeakoulujen opintotukilautakunnat määrittelevät mikä on riittävä opintojen määrä kesätuen saamiseksi. Kesäajan opintosuoritusvaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tukikuukaudelta ei tarvitse kertyä tiettyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuulta enemmän kuin toisilta. Pääasia on, että opintoja on jokaisena tuettavana kuukautena ja että saatujen suoritusten yhteismäärä on riittävä. Opiskelijalla ei oikeutta työttömyysturvaan tai yleiseen asumistukeen Opiskelija, joka jatkaa syksyllä samoja opintoja, ei voi saada työttömyysturvaa tai yleistä asumistukea loma-aikana, vaikka hän ei saisi kesäopintotukea. Jos opiskelija ei opiskele kesällä eikä ole saanut kesätöitä, hän voi hakea asuinkuntansa sosiaalitoimelta toimeentulotukea. Toimeentulotuen haku- ja myöntämisehdot voivat vaihdella kunnittain, ja ne kannattaa selvittää hyvissä ajoin. Toimeentulotuki on verotonta, eikä sen saaminen vaikuta tulona opintotukeen. Sen sijaan jos opinnot päättyvät, eikä löydä töitä, kannattaa ilmoittautua heti opintojen päätyttyä työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa. Työnhaun ajaksi opintonsa päättänyt voi saada Kelasta työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Lisäksi on mahdollista saada yleistä asumistukea. Lue lisää Kelan tiedotteessa 12.5.2010: Kelasta tukea vastavalmistuneelle http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/120510122835ML?OpenDocument Lisätietoja medialle Kelan opintotukiryhmä, suunnittelija Jouni Parkkonen, puh. 040 199 3760, etunimi.sukunimi@kela.fi Lisätietoja asiakkaille Kelan puhelinpalvelusta ma–pe klo 8–18 Opiskelijat tuet puh. 020 692 209, Työttömyysajan tuet puh. 020 692 210 Katso tiedote ruotsiksi www.fpa.fi/aktuellt

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit