Opiskelija: Hae kesäajan opintotuki nyt

Opiskelijan vaihtoehto kesätöille ovat kesäopinnot ja opintotuki tai viime kädessä toimeentulotuki. Opiskelija ei voi saada kesän ajalta työttömyysturvaa tai yleistä asumistukea, ellei hän ole päättänyt opintojaan.

Opiskelija voi saada opintotukea kesän ajaksi, jos hän suorittaa tutkintoonsa kuuluvia opintoja. Myös kesäopintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja lainatakaus. Tukea voi saada esimerkiksi luentoihin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen. Lukio-opintoihin kesätukea ei kuitenkaan voi saada. Kesäajaksi lasketaan yleensä kesä-, heinä- ja elokuu, jos kesäkuukaudet eivät kuulu lukuvuoden normaaliin opiskeluaikaan.

Kesäajan opintotuki kannattaa hakea hyvissä ajoin, jotta tuki ehditään myöntää, kun kesäopinnot alkavat. Etenkin ammattikorkeakouluopiskelijan kannattaa muistaa, että kesätuen saaminen edellyttää opintotukilautakunnan puoltavaa lausuntoa hakemuksen liitteeksi.

Kesätukea haetaan verkossa Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi) tai opintotuen muutosilmoituslomakkeella (OTm). Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan yleensä oppilaitoksen todistus tai opintotukilautakunnan lausunto opinnoista taikka opinnäytetyön ohjaajan lausunto.

Kesätuen edellytyksenä riittävät opintoviikot tai -pisteet

Saadakseen kesäopintotukea opiskelijan tulee opiskella päätoimisesti, eli hänen on saatava tarpeeksi opintoviikkoja tai -pisteitä. Ammatillisessa koulutuksessa opintoviikkoja pitää tulla vähintään keskimäärin 3 opintoviikkoa tukikuukaudelta, korkeakouluopinnoissa yleensä vähintään keskimäärin 4,8 opintopistettä tukikuukautta kohden. Korkeakoulujen opintotukilautakunnat määrittelevät, mikä on riittävä opintojen määrä kesätuen saamiseksi.

Kesäajan opintosuoritusvaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tuettavalta kuukaudelta ei tarvitse kertyä määrättyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuulta enemmän kuin toisilta. Pääasia on, että opintoja on jokaisena tuettavana kuukautena, ja että saatujen suoritusten yhteismäärä on riittävä.

Opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysturvaan tai yleiseen asumistukeen

Opiskelija, joka jatkaa syksyllä samoja opintoja, ei voi saada työttömyysturvaa tai yleistä asumistukea loma-aikana, vaikka hän ei saisi kesäopintotukea.

Jos opiskelija ei opiskele kesällä eikä ole saanut kesätöitä, hän voi hakea asuinkuntansa sosiaalitoimelta toimeentulotukea. Toimeentulotuen haku- ja myöntämisehdot voivat vaihdella kunnittain, ja ne kannattaa selvittää hyvissä ajoin. Toimeentulotuki on verotonta, eikä sen saaminen vaikuta tulona opintotukeen.

Jos opiskelija saa opintonsa päätökseen eikä työllisty heti valmistuttuaan, hänen kannattaa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Jos työ- ja elinkeinotoimisto katsoo päätoimisen opiskelun päättyneeksi, opintonsa päättänyt voi saada Kelasta työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa ja yleistä asumistukea myös kesäajalle.

Kelan internetsivuille www.kela.fi/valmistunut on koottu vastavalmistuneelle ohjeet työttömyysturvan hakemisesta.

Lisätietoja medialle:

Opintotukiasiat:
Kelan opintotukiryhmä, suunnittelija Jouni Parkkonen, puh. 040 199 3760, etunimi.sukunimi@kela.fi

Työttömyysturva-asiat:
Kelan toimeentuloturvaryhmä, suunnittelija Annika Hautaranta, puh. 020 634 3433, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaille:

Kelan Opiskelijat tuet -palvelunumero, puh. 020 692 209, ma–pe klo 8–18
Kelan Työttömyysajan tuet -palvelunumero, puh. 020 692 210, ma–pe klo 8–18

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit