Palvelusajan lyheneminen vähensi sotilasavustuksen saajien määrää

Vuonna 2014 Kela maksoi sotilasavustusta 9 512 kotitaloudelle. Edellisvuoteen verrattuna saajien lukumäärä väheni huomattavasti (21 %).

Asevelvollisten palvelusaika lyhentyi vuonna 2013. Muutos näkyy sotilasavustuksen saajien määrän huomattavana laskuna. Tammikuussa 2014 kotiutumassa olleet varusmiehet kotiutuivat uuden palvelusajan mukaan jo joulukuussa 2013. Kuukausitasolla tarkasteltuna avustuksen saajien lukumäärä laski vain 4 %, kun verrataan keskiarvoja helmi-joulukuun saajien lukumäärissä. Avustuksen piirissä oli kaikkiaan 11 121 henkilöä vuonna 2014.

Sotilasavustuksen menot olivat yhteensä 17,8 milj. euroa, mikä on 6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähennys johtuu suoraan palvelusajan lyhenemisestä. Vuonna 2014 keskimääräinen sotilasavustus oli 337 e/kk, mikä vastaa viime vuosien tasoa.

Kuka on oikeutettu sotilasavustukseen?

Kela maksaa asevelvolliselle sotilasavustusta, jonka tarkoitus on turvata asevelvollisen ja hänen omaistensa toimeentulo palveluksen aikana. Vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevat naiset rinnastetaan asevelvollisiin. Viime vuonna sotilasavustuksen saajista noin 86 % oli varusmiehiä. Siviilipalvelusmiesten osuus oli noin 10 % ja omaisten osuus noin 5 %.

Sotilasavustuksen hakijoina voivat olla asevelvollinen, avustukseen oikeutettu omainen tai tämän huoltaja. Asevelvollinen ei voi hakea sotilasavustusta avustukseen oikeutetun omaisen puolesta eikä päinvastoin. Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa. 

Sotilasavustus kannattaa hakea Kelan verkkopalvelussa (www.kela.fi/asiointi). Viime vuonna hakemuksista valtaosa (60%) tuli Kelaan verkkopalvelun kautta. Samassa palvelussa sotilasavustusta saavat voivat myös tarkistaa avustuksensa tiedot ja maksupäivät.

Lue lisää:

Sotilasavustustilasto 2014

http://www.kela.fi/documents/10180/1630858/Kelan_sotilasavustustilasto_2014.pdf/94cdb3de-3bc5-4d77-a61b-b9d3fd039595

Lisätietoja medialle

Kelan tilastoryhmä, suunnittelija Veli-Pekka Laasonen, puh. 020 6341539

etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit