Perheen käsite vaihtelee etuuksittain

​Uusin Sosiaalivakuutus-lehti pohtii sosiaaliturvan perhekäsitysten ristiriitaisuutta, joka suututtaa asiakkaita ja kuormittaa hallintoa.

Suomessa sosiaalilainsäädäntö olettaa, että yhdessä asuvat huoltavat ja hoivaavat toisiaan. Monet tuet ovat perhekohtaisia, ja puolison tulot vaikuttavat niiden suuruuteen. Tukia myönnettäessä esimerkiksi avopuolisoiden oletetaan elättävän toisiaan, vaikka lain mukaan heillä ei ole ställaista velvollisuutta.

– Lain ei pitäisi ottaa kantaa moraalinormistoon. Muussa perhelainsäädännössä on pyritty perheen neutraaliin määrittelyyn. Tässä asiassa sosiaalilainsäädäntö on jäänyt jälkeen, toteaa Kelan tutkija Laura Kalliomaa-Puha Sosiaalivakuutus-lehden haastattelussa.

– Elatusolettama ja elatusvelvollisuus eivät saisi olla ristiriidassa. Laki ei huomioi sitä, että avoliitossa elävillä voi olla täysin erillinen rahatalous. Uusperheessä uusi puoliso ei välttämättä osallistu kumppaninsa lasten kuluihin, sanoo puolestaan Kelan tutkija Maija Faurie.

Tutkijat ovat kartoittaneet sosiaalilainsäädännön käsitystä perheestä. Käsitys näyttää vaihtelevan etuuksittain, mikä usein hämmentää asiakkaita. Lait eivät huomioi erilaisia perhemalleja eivätkä välttämättä vastaa nykyisten perheiden todellisuutta.

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula on samaa mieltä tutkijoiden kanssa. Sosiaaliturvan perhe- ja tulokäsitteitä tulisi selkiyttää kiireesti.

– Vähimmäistavoite on nyt se, että edetään ainakin niiltä osin, kun raha ei tule vastaan. Kustannuksiltaan neutraalit muutokset on tavoitteena saada vielä tämän eduskunnan käsiteltäväksi, ministeri Rehula lupaa Sosiaalivakuutus-lehden haastattelussa.

Lisätietoja
Kelan tutkimusosasto,
nuorempi tutkija Maija Faurie, puh. 020 63 41908
tutkimushallintopäällikkö Laura Kalliomaa-Puha, puh. 020 634 1918
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue artikkelit Sosiaalivakuutus 3/10, s. 18–21 ja 24–26: http://www.kela.fi/sosiaalivakuutus

Ks. myös Maija Faurien ja Laura Kalliomaa-Puhan artikkeli: Jääkaappi, osoite vai sukuside? Perheen määritelmät sosiaalilainsäädännössä. Teoksessa Perhepiirissä (toim. Ulla Hämäläinen ja Olli Kan-gas). Kela. 2010.
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/060910100422NS?OpenDocument

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit