Perustulo olisi sosiaaliturvan päivitys

Myös sosiaalipolitiikassa on ennakkoluulottomasti pohdittava uusia ratkaisumalleja, kuten perustulokokeilussa tehdään, sanoo Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä.

Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä puhui Turun yliopiston sosiaalipolitiikkaoppiaineen 50-vuotisjuhlaseminaarissa 4.12.2015 aiheesta Mihin perustulo on ratkaisu? Pääjohtaja painotti, että perustulon olisi paitsi kannustettava työhön, myös yksinkertaistettava sosiaaliturvaa.

– 2000-luvun perustulo ei voi perustua pelkästään passiiviseen rahan jakamiseen. Mukana on oltava näkemys sosiaaliturvan yksinkertaistamisesta, tukien yhdistämisestä ja turvan kannustavasta vaikutuksesta, Hyssälä sanoi.

– Hyvin yleisellä tasolla määritelty perustulo tai perusturva yhdistää laajasti poliittisen kentän eri laitoja. Mitä tarkempaan syyniin perustulo otetaan, sitä kauemmas näkökulmat karkaavat. Perustulosta ei ole kuitenkaan vahvaa empiiristä näyttöä, pääjohtaja kuvaili.

– Perustulo vaikuttaa työn teettämiseen ja vastaanottamiseen eli kannustavuuteen, yksilöiden ja kotitalouksien työmarkkinakäyttäytymiseen, työllisyyteen ja työsuhteiden laatuun, toimeentulon tasoon ja sosiaaliturvaetuuksien käyttöön.

Nykyjärjestelmässä on liikaa tulo- ja kannustinloukkuja

– Itse lähden siitä, että sosiaaliturvan on paitsi turvattava ihmisten toimeentuloa hädän hetkellä toimittava myös niin, että työntekoa ja ahkeruutta palkitaan. Kaikin osin nykyinen sosiaaliturva ei tee sitä.  Meillä on liikaa byrokratiaa sekä tulo- ja kannustinloukkuja.

– Nyt on ennakkoluulottomasti pohdittava uusia ratkaisumalleja tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa.

Empiiristä tietoa päätöksenteon tueksi
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu perustulokokeilun toteutus. Valtioneuvoston kanslia järjesti perustulokokeilun suunnittelua koskevan kilpailutuksen, jonka Kelan tutkimuksen vetämä konsortio voitti. 

– Kokeilun lainsäädännön ja sen toimeenpanon valmisteluun tarvitaan selvitys toteuttamiskelpoisista malleista, perusteista sekä oikeudellisista ja muista reunaehdoista. Perustulokokeilun tarkoitus on tuottaa empiiristä tietoa näistä teemoista. 

Tutustu Mihin perustulo on ratkaisu -puheeseen liittyvään ppt-esitykseen.

Lisätietoja medialle:
Kelan viestintä
kehittämispäällikkö Pipsa Lotta Marjamäki, puh. 040 511 43 81,
pipsa.marjamaki@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit