Perustulokokeilun vaihtoehdot puntariin

Kelan johtama, eri tutkimuslaitoksien tutkijoista koostuva ryhmä selvittää, miten perustulokokeilu kannattaa toteuttaa. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu perustulokokeilun toteutus. Kokeilun avulla pyritään selvittämään, miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa paremmin vastaamaan työelämän muutoksia. Tavoitteena on myös muuttaa sosiaaliturvaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi. Samalla pyritään vähentämään byrokratiaa ja yksinkertaistamaan monimutkaista etuusjärjestelmää.

Esiselvityksen tavoitteena on kartoittaa malli, jolla perustulokokeilu voidaan toteuttaa. Kokeilun avulla puolestaan arvioidaan perustulon vaikutuksia eri väestöryhmissä ja tehdään kokonaisarvio kustannuksista.

Esiselvityksen toteuttavat yhdessä Kelan tutkimusosasto, Helsingin, Tampereen, Itä-Suomen ja Turun yliopistot, Sitra, ajatushautomo Tänk sekä Valtion taloudellinen tutkimuslaitos. Hankkeeseen osallistuvat lisäksi Suomen Yrittäjät sekä kunta-alan, vero-oikeuden ja perustuslain asiantuntijoita. Tutkimusta johtaa Kelan tutkimusjohtaja professori Olli Kangas. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Esiselvitys käynnistyy heti, ja tuloksia esitellään ministeriöille ja muille viranomaisille siten, että keväällä 2016 on valmiina selvitys olemassa olevasta tiedosta ja muualla kokeilluista malleista ja niiden tuloksista. Tämän pohjalta laaditaan loppuvuonna 2016 kuvaus kokeiltavista malleista ja koeasetelmista. Perustulokokeilun on suunniteltu alkavan vuonna 2017.

Syys-lokakuun vaihteessa Kelan tutkimusosasto teetti kansalaiskyselyn, jossa liki 70 % vastaajista piti perustuloa hyvänä ajatuksena. Sopivaksi tulon määräksi vastaajat arvioivat tuolloin 1 000 e/kk. Kyselyn tuloksista on julkaistu Kelan tutkimusblogissa kolmiosainen kirjoitussarja, jossa tarkastellaan perustulon kannatusta eri sosioekonomisissa ryhmissä sekä eri puolueiden kannattajien keskuudessa: http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/2759.


Lisätietoja:
Kelan tutkimusosasto,
tutkimusjohtaja, professori Olli Kangas, puh. 020 634 1935 tai 0400 261 158
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta:
projektipäällikkö Sari Löytökorpi, puh. 0295 160 187
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vnk.fi
www.vn.fi/teas

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit