Psykoterapeutit Suomessa - Psykoterapiapalvelut ja niiden järjestäminen

Tervetuloa kuulemaan tutkimuksen tuloksia julkistamistilaisuuteen.
Aika: Tiistai 31.5.2011 klo 10.00–12.00
Paikka: Kelan päätalo, Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

Psykoterapia on keskeinen mielenterveyden häiriöiden hoito- ja kuntoutusmuoto. Tiedon saaminen Suomessa tuotetuista psykoterapiapalveluista on haasteellista monipolvisen palvelujärjestelmän ja hajautuneen koulutuksen vuoksi.

Kelan tutkimusosasto ja Kuntoutussäätiö tekivät syksyllä 2009 kyselytutkimuksen, joka kohdistettiin Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki) merkityille psykoterapeuteille (N=4909).

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää rekisteriin kuuluvien psykoterapeuttien ammatillista ja psykoterapeuttista menetelmäkoulutusta, psykoterapiapalveluiden tuottamistapaa, niiden rahoitusta, palveluihin ohjaamista ja palvelujen käyttäjiä sekä selvittää psykoterapiapalveluiden ja niiden järjestämiseen liittyvää alueellista jakautumista.

Tervetuloa kuulemaan tutkimuksen tuloksia julkistamistilaisuuteen.

Ohjelma

10.00 Tutkimusprofessori Ilona Autti-Rämö:
Psykoterapeutit Suomessa raportin tausta ja tavoite

10.15 Erikoistutkija Jukka Valkonen:
Tärkeimmät tulokset

10.45 Asiantuntijalääkäri Paula Melart:
Tulosten merkitys Kelan järjestämisvastuulla olevan kuntoutuspsykoterapian kannalta

11.00 FT, yliopistonlehtori Hely Kalska:
Haasteita koulutuksella ja käytännön toteutukseen

11.15 Keskustelua

Lisätietoja tilaisuudesta:

Henrik Jussila, Kelan tutkimusosasto,
puh. 040 510 8097, henrik.jussila@kela.fi

Airi Pentzin, Kelan tutkimusosasto,
puh. 040 757 1521, airi.pentzin@kela.fi

Julkaisu: Valkonen J, Henriksson M, Tuulio-Henriksson A, Autti-Rämö I. Psykoterapeutit Suomessa. Psykoterapiapalvelut ja niiden järjestäminen. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 74, 2011. ISBN 978-951-669-857-4 (nid.), 978-951-669-858-1 (pdf).

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit