Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen verkkosivut on avattu

Rajat ylittävän terveydenhuollon kansallisen yhteyspisteen toiminta käynnistyy 1.1.2014. Yhteyspiste tarjoaa mm. verkossa ja puhelinpalveluna tietoa hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen. Yhteyspisteen verkkosivut on avattu osoitteessa www.kela.fi/yhteyspiste.

Yhteyspisteen verkkosivuille on koottu tietoa mm. terveyspalvelujen käyttämisestä ulkomailla, Suomeen ulkomailta tulevien potilaiden terveydenhuollosta, eurooppalaisesta lääkemääräyksestä ja EU-maiden yhteyspisteistä. Sivut on julkaistu marraskuun 1. päivänä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yhteyspisteen verkkosivuja laajennetaan vuoden 2014 aikana.

Yhteyspisteen tehtävänä on koota, tuottaa ja jakaa tietoa Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä ja terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa. Lisäksi yhteyspiste tarjoaa tietoja ulkomaisista terveyspalveluista ja niiden käyttämisestä sekä ulkomailla aiheutuneiden hoitokustannusten korvaamisesta. Tietoa tarjotaan potilaille, viranomaisille, sidosryhmille ja medialle.

Yhteyspisteen puhelinpalvelu käynnistyy 2.1.2014.

Potilasdirektiivin toimeenpano Suomessa

Potilasdirektiivin mukaisesta yhteyspisteestä säädetään uudessa vuoden 2014 alussa voimaan tulevassa laissa rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Lakiehdotus on eduskunnan käsittelyssä. Tarkoituksena on, että terveyspalvelujen hakeminen toisesta EU-valtiosta selkeytyy.

Potilasdirektiivin lähtökohtana on, että potilas voi vapaasti hakea terveyspalveluja toisesta EU-maasta. Hallituksen lakiesityksen mukaan potilaalle EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä aiheutuneita hoitokustannuksia korvattaisiin jatkossa eri tavoin sen mukaan, onko kyse ollut hoitoon hakeutumisesta toiseen valtioon vai ulkomailla oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämättömäksi tulleesta hoidosta. Molemmissa tapauksissa potilas hakee korvausta jälkikäteen Kelasta.

Lisätietoja asiakkaalle
Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste: www.kela.fi/yhteyspiste
Potilasdirektiivi sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla www.stm.fi/potilasdirektiivi

Lisätietoja medialle
Kelan terveysosasto
Yhteyspisteen päällikkö Noora Heinonen, puh. 020 634 3982, 040 481 4481, etunimi.sukunimi@kela.fi
Lue artikkeli Potilasdirektiivi pistää hoitojonot uuteen järjestykseen Sosiaalivakuutuksesta 2/2013

Kelan viestintä
Yhteystiedot www.kela.fi/viestinta
Puhelinpalvelu medialle p. 040 733 522, arkisin klo 9-16
Sähköposti viestinta@kela.fi

Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle. Tilaa kerran kuussa ilmestyvä mediainfo osoitteessa http://www.kela.fi/uutiskirje

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit