Reumasäätiön sairaalan konkurssin aiheuttamat muutokset Kelan kuntoutuspalveluihin selkiytymässä

Neuvottelut reumaa sairastavien lasten ja nuorten kuntouttavan hoidon järjestämiseksi ovat parhaillaan käynnissä. Aikuisten reumapotilaiden kuntouttavaa hoitoa toteuttavat Kruunupuisto Oy ja Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apila.

Kela on kartoittanut Reumasäätiön sairaalan konkurssin vuoksi markkinoita uusien palveluntuottajien löytämiseksi lasten ja nuorten kuntouttavan hoidon palveluihin. Parhaillaan neuvotellaan kolmen yksityisen palveluntuottajan kanssa. Lasten ja nuorten kuntouttavan hoidon asiakkaat saavat ennakkotiedon korvaavasta kuntoutuspalvelusta toukokuun 2010 loppuun mennessä. Tavoitteena on tehdä sopimukset lasten ja nuorten palveluista 30.6.2010. Asiakas voi jatkossa itse valita lasten ja nuorten kuntouttavan hoidon palveluntuottajan Kelan tarjoamista vaihtoehdoista. Kun palveluntuottajat ovat tiedossa, Kela lähettää palveluntuottajan valintaa koskevan tiedustelun niille reumaa sairastaville lapsille ja nuorille, joilla on kuntouttavan hoidon päätös, eikä kuntoutus ole vielä alkanut tai kuntoutus on kesken. Kela kilpailutti aikuisten kuntouttavan hoidon palveluntuottajat vuonna 2009. Kruunupuisto ja Apila valittiin aikuisten kuntouttavan hoidon palveluntuottajiksi tarjouskilpailun perusteella. Kela lähettää viimeistään 24.5.2010 mennessä päätöksen korvaavista palveluista aikuisille asiakkailleen, joilla on Kelan päätös Reumasäätiön sairaalan kuntoutukseen. Lasten ja nuorten reumakuntoutusta uudistetaan Kela uudistaa parhaillaan lasten ja nuorten kuntouttavan hoidon sisältöä (standardia) yhdessä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Standardi otetaan käyttöön kesäkuussa 2010. Lasten ja nuorten kuntouttavan hoidon uusi palvelu on nimeltään Reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllisen kuntoutusjakson palvelulinja. Uudella standardilla • selkiytetään kohderyhmiä • vahvistetaan lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä osallistumista kuntoutuksen suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen • selkiytetään työnjakoa terveydenhuollon vastuulla olevan hoidon ja Kelan kuntoutuksen välillä • tiivistetään yhteistyötä kuntoutuksen palveluntuottajan ja terveydenhuollon hoidosta vastaavan tahon kanssa • kehitetään arviointia ja mittaamista. Lisätietoja: Kelan terveysosasto, kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren puh. 020 63 43284 suunnittelija Anneli Louhenperä, puh, 020 63 43490 (lasten ja nuorten kuntoutuksen standardi) järjestelmäpäällikkö Maija Rainamo, puh. 020 63 43379 (kuntoutuspäätökset ja -korvaukset) sähköposti etunimi.sukunimi@kela.fi Asiakkaat saavat kuntoutusasioissa neuvoja Kelan palvelupuhelinnumerosta 020 692 205 Katso tiedote ruotsiksi www.fpa.fi/aktuellt

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit