Sairausloma poikki kuntoutuksella

Pitkittyvän sairausloman voi katkaista kuntoutuksella. Tähän kannustaa Kelan asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu juuri ilmestyneessä Kelan Elämässä – Mitt i allt –lehdessä 3/2010.

Työntekijällä on Aropuun mukaan taloudellisen menetyksen lisäksi suuri syrjäytymisriski, jos sairausloman jatkoksi ei ole mahdollista siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle.

– Sairauspoissaolokierre on parasta katkaista sopivalla ja oikein ajoitetulla kuntoutuksella ja erilaisilla työn tekoa helpottavilla ja tukevilla järjestelyillä niissä tilanteissa, jossa työkykyä on vielä jäljellä, Aropuu sanoo.

 Tärkeä rooli tässä on työnantajalla ja työterveyshuollolla, joita Kelan ja työeläkelaitosten palvelut tukevat. Potilaan tulisi keskustella työkyvyn parantamiseen ja ylläpitoon liittyvistä asioista hoitavan lääkärin kanssa.

 – Mitä nopeammin, sen parempi, Aropuu korostaa.

Sairauksien perusteella myönnettävien Kelan etuuksien kirjo on tunnetusti laaja ja monimutkainen.

– Potilaasta lausuntoja kirjoittavien lääkärien on tunnettava riittävästi etuuksien myöntämisperusteita. Kenenkään toimeentulo ei saa vaarantua puutteellisen tai huonon lausunnon vuoksi, työ- ja terveyskeskuslääkäreitä kouluttava Aropuu sanoo.

 
Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.