Sairauspäivärahan hakeminen opiskelijalle helpottui

Sairauspäivärahan hakeminen opiskelijalle muuttui helpommaksi. Opiskelijan ei tarvitse enää lakkauttaa opintotukeaan hakeakseen sairauspäivärahaa. Lyhytaikaisissa sairauksissa opiskelija voi pysyä jatkossakin opintotuen saajana.

Sairauspäivärahan hakeminen on nyt opiskelijalle aiempaa helpompaa. Opintotuen ja sairauspäivärahan keskinäinen ensisijaisuus muuttui 1.8.2010 lukien, minkä seurauksena sairauspäivärahasta tuli opintotuen estävä etuus. Muutos koskee tilanteita, joissa työkyvyttömyys alkaa 1.8.2010 tai sen jälkeen.

Lainmuutoksen myötä opiskelijaa kannustetaan hakemaan hänen tilanteeseensa sopivaa ensisijaista etuutta. Pidempikestoisessa sairaudessa ensisijainen etuus on sairauspäiväraha. Lisäksi lainmuutos korjaa opiskelijan sairauspäivärahalle siirtymiseen aiemmin liittyneitä epäkohtia. Aiemmin opiskelija joutui lakkauttamaan opintotukensa ennen kuin hän pystyi hakemaan sairauspäivärahaa. Tällöin opiskelijan toimeentuloon saattoi tulla yli kuukauden katkos, sillä opiskelijan oli vaikea arvioida mistä lukien hänen oli lakkautettava opintotukensa.

Opintotukea saava opiskelija voi lainmuutoksen jälkeen sairastuessaan hakea sairauspäivärahaa ja yleistä asumistukea ja jatkaa opintotuen nostamista sairauspäivärahan myöntämiseen saakka. Opintotuki lakkautetaan Kelassa viran puolesta, jos sairauspäiväraha myönnetään. Opintotukeen ei kuitenkaan ole oikeutta siltä ajalta, jolta opiskelija saa sairauspäivärahaa. Jos opiskelija saa samalta ajalta sairauspäivärahaa ja opintorahaa, opintoraha peritään takaisin tai vähennetään myönnettävästä sairauspäivärahasta.

Lyhyissä, alle kahden kuukauden pituisissa sairauksissa opiskelijan on edelleen tarkoituksenmukaisinta pysyä opintotuen saajana. Lyhytaikainen sairaus ja vähentyneet opintosuoritukset eivät estä opintotuen saamista. Opiskelija voi kuitenkin joutua antamaan opintojen edistymisen seurannassa selvityksen sairaudestaan Kelalle tai opintotukilautakunnalle.

Sairauspäivärahan määrä lasketaan yleensä työtulojen mukaan

Opiskelijalle sairauspäivärahan määrä lasketaan joko työtulojen tai opintorahan perusteella. Jos opiskelija on saanut opintorahaa sairastumista edeltäneiden 4 kuukauden aikana (yksikin opintorahakuukausi riittää), sairauspäiväraha on aina vähintään samansuuruinen kuin opintoraha. Jos sairaus jatkuu yhtäjaksoisesti yli 55 päivää, päiväraha nousee vähintään 22,04 euroon päivässä. Jos opiskelija ei ole saanut opintotukea ennen sairastumistaan tai hänen tulonsa ovat hyvin pienet, taikka hänellä ei ole tuloja lainkaan, opiskelija voi saada sairauspäivärahaa vasta 55 päivän pituisen odotusajan jälkeen.

Opintotuen, sairauspäivärahan ja yleisen asumistuen hakeminen on kätevintä verkossa Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi). Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla ja kortinlukijalla. Kelan internetsivujen laskureilla (www.kela.fi/laskurit) voi arvioida sairauspäivärahan ja yleisen asumistuen määrän.

Lisätietoja medialle:
Kelan Eläke- ja toimeentuloturvaosaston opintotukiryhmä, suunnittelija Jouni Parkkonen,
puh. 040 199 3760, etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan Terveysosaston päiväraha- ja vammaisetuusryhmä, pääsuunnittelija Leila Terkomaa,
puh. 020 63 43228, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaille:
Kelan Opiskelijan tuet -palvelunumero, puh. 020 692 209, ma–pe klo 8–18
Kelan Sairastaminen-palvelunumero, puh. 020 692 204, ma–pe klo 8–18

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit