Suuhygienistin antamasta hoidosta Kela-korvausta

Ensi vuoden alusta suuhygienistin antama hoito korvataan sairausvakuutuslain mukaan

Yksityisen suuhygienistin antamasta hoidosta maksetaan korvausta, kun hoito perustuu yksityisessä terveydenhuollossa toimivan hammaslääkärin määräykseen. Hammaslääkärin määräys suuhygienistin hoitoon on voimassa kaksi vuotta. Hoitoa korvataan enintään 15 hoitokerralta. Suuhygienistin tekemän suun ja hampaiden terveystarkastuksen kustannuksia korvataan kerran kalenterivuodessa. Suuhygienistin hoidoille oma taksa Tähän asti korvausta on maksettu yksityisen hammaslääkärin vastaanotolla työsuhteessa toimivan suuhygienistin antamasta hoidosta hammaslääkärin palkkiotaksan mukaan. Vuoden alusta korvausta saa myös itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan suuhygienistin antamasta hoidosta. Suuhygienistin antamalle hoidolle on määritelty oma korvaustaksa, jonka mukaan Kela korvaa asiakkaalle hoidosta aiheutuneita kustannuksia. Jos suuhygienistin perimä palkkio on korvaustaksaa pienempi, Kela korvaa perityn palkkion määrän. Korvaustaksa esimerkiksi ehkäisevästä suun terveydenhoidosta on 12–20 euroa toimenpiteen laajuuden mukaan. Suuhygienistin antaman hoidon korvaustaksat on ryhmitelty kahdeksaan taksaryhmään, jotka perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luokitteluun. Taksat on pyritty asettamaan siten, että korva-us olisi käytännössä noin 40 % perityistä palkkioista. Suuhygienistin antamasta hoidosta ei saa korvausta suorakorvauksena heti vastaanotolla, vaan korvausta haetaan Kelasta. Korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan suuhygienistin antama selvitys hoidosta sekä hammaslääkärin tutkimus- ja hoitomääräys. Lisätietoja: Kela, terveysosasto, asiantuntijahammaslääkäri Sari Helminen, puh. 020 63 43917 etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit