Taksimatkojen sähköinen suorakorvaus laajenee Pohjois-Savoon

Kaikki Kelan korvaamat taksimatkat tilataan 10.1.2011 alkaen yhdestä palvelunumerosta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä viime toukokuussa käynnistynyt taksimatkojen suorakorvaus laajenee Pohjois-Savoon. Taksissa asiakas esittää kuljettajalle Kela-kortin ja maksaa matkan omavastuuosuuden, 9,25 €/matka.  Tieto matkan kustannuksista siirtyy sähköisesti Kelaan, eikä valtakirjoja ja korvaushakemuksia enää tarvitse täyttää.

Kela ja Taksiliitto ovat yhdessä sopineet sähköiseen suorakorvausjärjestelmään siirtymisestä asteittain vuoteen 2013 mennessä koko maassa. Seuraavaksi mukaan tulevat Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit maaliskuussa 2011.

Yksi palvelunumero

Kela korvaa sairauden tai raskauden vuoksi tarpeellisten terveydenhuollon käyntien sekä Kelan kuntoutuksessa käyntien matkakustannuksia.  Matkat korvataan ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti. Taksin käyttö korvataan, kun julkisia kulkuyhteyksiä ei ole kohtuudella käytettävissä tai matkustajan terveydentila estää käyttämästä julkisia kulkuvälineitä.

Kaikki Kelan korvattavaksi tulevien taksimatkojen tilaukset Pohjois-Savon alueella keskitetään 10.1. 2011 alkaen Itä-Suomen taksikeskukseen, puh. 0200 200 50 (puhelun hinta on 1,16 € + ppm).  Tilauksen yhteydessä asiakkaalta kysytään matkan korvaamiseen liittyviä tietoja, jotka tallennetaan sähköiseen korvaushakemukseen.

Taksikeskus yhdistää samasta suunnasta tulevien asiakkaiden matkoja, joten kyydissä voi olla myös muita matkustajia. Jos vastaanottoaika terveydenhuoltoon on etukäteen tiedossa, matkatilaus on tehtävä palvelunumerosta viimeistään matkaa edeltävänä päivänä klo 16:een mennessä.  Myös kiireellisissä sairaustapauksissa taksimatkat tilataan palvelunumerosta. Tilaukset välitetään pääsääntöisesti asiakasta lähinnä olevalle vapaalle taksille, mutta asiakas voi pyytää myös oman kotikunnan taksia. Asiakkaan tulee esittää kuljettajalle Kela-kortti matkan aikana.

Kelan vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat, yksin matkustavat alle 16-vuotiaat lapset ja vaikeasti sairaat pikkulapset, joiden hoito on keskitetty keskus- tai yliopistosairaalaan, ovat oikeutettuja tutun taksinkuljettajan, ns. vakiotaksin kyytiin eikä heidän matkojaan yhdistellä. Tällöinkin matka tilataan palvelunumerosta.

Jos asiakas tilaa matkan muualta kuin palvelunumerosta, hänen on maksettava matkan koko hinta ja haettava itse korvausta Kelasta tarvittavine liitteineen. Taksiyrittäjä ei voi enää hakea korvausta asiakkaan puolesta kuten aiemmin.

Korvausperusteet eivät muutu

Taksimatkojen suorakorvausmenettely ei muuta sairausvakuutuksen korvausperusteita eikä taksin käyttöoikeutta.  Jos matka on mahdollista tehdä julkisilla kulkuvälineillä, voidaan potilaan tai kuntoutujan taksimatka korvata vain, kun hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi taksin käytön olevan terveydentilan kannalta välttämätöntä.

Taksikuljetusten määrä kasvaa

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella korvattiin noin 176 000 taksimatkaa vuonna 2009.  Korvauksia maksettiin taksimatkoista noin 8,7 miljoonaa euroa, mikä on 1,3 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.  Pohjois-Savon alueella on yhdistelty taksilla tehtyjä sairaalamatkoja usean vuoden ajan. Tämän on laskettu hillinneen korvausmenojen kasvua noin 0,5 miljoonaa euroa vuodessa. Sairaalamatkojen yhdistely siirtyy nyt Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskukselta Itä-Suomen taksikeskukselle.

Vuonna 2009 sairausvakuutuksesta korvattiin Suomessa kaikkiaan 2,7 miljoonaa taksimatkaa. Määrä on noin puolet kaikista sairausvakuutuksen korvaamista matkoista. Taksimatkoista korvauksia saaneista lähes puolet oli yli 70-vuotiaita. Viime vuosina sairausvakuutuksen korvaamien taksimatkojen määrä on noussut vuosittain noin 100 000 matkalla ja kustannukset noin 10 %:lla. Lähivuosina taksikuljetusten tarve kasvaa edelleen. Tämä johtuu muun muassa väestön ikääntymisestä, terveyspalvelujen keskittymisestä ja avohoitopalveluiden lisääntymisestä.

Taksiyrittäjien paperityö vähenee

Taksien kannalta Kelan kyytien keskittäminen yhteen palvelunumeroon ei tuo erityisiä muutoksia. Tilaukset lähetetään edelleen sen alueen takseille, josta kyytitilaus on tullut. Suorakorvaukseen siirtyminen sen sijaan vähentää taksiyrittäjiltä turhaa paperityötä ja korvausten hakemista.

Suorakorvausmenettely ei muuta kyytien jakautumista kaupungissa ja maaseudulla toimivien taksien välillä. Järjestelmää kehitettäessä asiaan on kiinnitetty erityistä huomiota, sillä maaseudun taksipalveluja ei tulevaisuudessakaan haluta vaarantaa.

Lisätietoja asiakkaille
Kelan palvelunumero sairausasioissa 020 692 204 arkisin klo 8–18

Lisätietoja medialle ja yhteistyökumppaneille

Pohjois-Savon alueella:
Kelan Pohjois-Savon vakuutuspiiri, vakuutuspiirin apulaisjohtaja Sam Korhonen puh. 020 635 7410 sekä Kelan Itä-Suomen aluekeskus, etuuspäällikkö Jyrki Elo puh 040 751 7359 ja
Itä-Suomen Taksi Oy, toimitusjohtaja Markku Ollila, puh. 0400 576 950

Koko valtakunnan osalta:
Kelan terveysosasto, pääsuunnittelija Anne Giss puh. 020 6343 986
Kelan terveysosasto, suunnittelija Anne Hauta puh. 020 6355 236
Suomen Taksiliitto, osastopäällikkö Jouni Mutanen puh. 040 860 7669

Lisätietoja Kelan matkakorvauksista
http://www.kela.fi/matkakorvaus

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit