Takuueläkettä voi hakea helmikuussa

Noin 120 000 henkilöllä eli 10 %:lla kaikista Suomen eläkeläisistä on oikeus takuueläkkeeseen ensi vuoden maaliskuussa. Suurin osa heistä saa Kelasta kotiin kirjeen ja hakemuslomakkeen tammikuun lopulla. Kirjettä voi odottaa rauhassa, sillä hakemuksia otetaan Kelassa vastaan vasta helmikuussa.

Takuueläke korottaa Suomen vähimmäiseläkkeen 687 euroon kuukaudessa. Täyden kansaneläkkeen saajalle korotus on 101 euroa ja parisuhteessa olevalle tätäkin enemmän eli lähes 170 euroa kuukaudessa. Takuueläkkeen saajista 65 % on naisia, jotka ovat jääneet lähes vaille työeläkettä.

Takuueläke ei korvaa kansaneläkettä, vaan se on uusi eläke. Takuueläkkeen täydestä määrästä vähennetään kaikki muut henkilön Suomesta tai ulkomailta saamat eläkkeet ja niitä vastaavat jatkuvat korvaukset. Siksi takuueläkkeen määrä jää pienehköksi suurimmalle osalle sen saajista.

Takuueläkettä voi hakea Kelasta helmikuusta alkaen. Helpottaakseen hakemista Kela lähettää tammikuun lopulla kirjeen ja esitäytetyn hakemuslomakkeen palautuskuorineen kaikille täyden kansaneläkkeen saajille, joita on noin 86 000. Ne, jotka eivät ole saaneet kirjettä, voivat hakea takuueläkettä vasta helmikuussa. Toimistoon ei tarvitse lähteä, sillä takuueläkettä voi poikkeuksellisesti hakea myös soittamalla Kelan eläkeasioiden palvelunumeroon.

Takuueläkkeessä on 6 kuukauden takautuva hakuaika. Niinpä eläke voi alkaa maaliskuusta, vaikka sitä hakisi vasta syyskuussa. Kela pyrkii monin tavoin varmistamaan ennen kesää, että kaikki takuueläkkeeseen oikeutetut saavat eläkkeensä.

Maahanmuuttajan erityistuen saajille ilman hakemusta

Maahanmuuttajan erityistuki lakkaa kokonaan 1.3.2011. Kela alkaa maksaa takuueläkettä nykyisille erityistuen saajille ilman hakemusta. Heitä on lähes 6 000.

Maahanmuuttaja voi saada takuueläkettä asuttuaan Suomessa vähintään kolme vuotta.

Lisätietoja:

Kelan internetsivuilla http://www.kela.fi/takuuelake on hyödyllistä lisätietoa. Sieltä löytyy mm. esimerkkejä takuueläkkeen määristä eri eläketuloilla ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Tietoja saa lainata vapaasti mainitsemalla lähteen.

Lisätietoja takuueläkkeestä:

Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto,
etuuspäällikkö Pirjo Raute, puh. 020 634 3580
lakimies Marja Laanterä, puh. 020 634 3347
osastopäällikkö Anne Neimala, puh. 020 634 3678
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja takuueläkkeestä asiakkaalle:

Kelan eläkeasioiden palvelunumero 020 692 202 ma–pe klo 8–18

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit