Takuueläkettä voi hakea helmikuussa 2011

Laki takuueläkkeestä tulee voimaan 1.3.2011. Takuueläkettä voi hakea Kelasta
helmikuusta alkaen.

Takuueläke korottaa Suomessa asuvalle maksettavan vähimmäiseläkkeen 685 euroon nykyisestä reilusta 500 eurosta kuukaudessa. Takuueläkkeen saa arviolta 120 000 eläkeläistä. Se on vajaat 10 % kaikista eläkkeensaajista.

Takuueläkettä maksetaan henkilölle, jonka kaikki eläkkeet ennen verotusta ovat enintään 685 e/kk.

Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat kaikki muut henkilön saamat eläkkeet. Ne vähennetään takuueläkkeen täydestä määrästä sataprosenttisesti. Myös ulkomailta saadut eläkkeet vähennetään siitä.

Esimerkiksi yksin asuvalle hakijalle, jonka ainoa eläke on täysi kansaneläke (584 e/kk), maksetaan takuueläkettä 101 e/kk (685–584 = 101). Vastaavasti parisuhteessa asuvalle eläkkeensaajalle, jonka ainoa eläke on täysi kansaneläke (518 e/kk), maksetaan takuueläkettä 167e/kk (685–518 = 167). Näin vähimmäiseläke on 685 e/kk perhesuhteista riippumatta. Takuueläke on verotettavaa tuloa.

Takuueläkettä eivät pienennä eläkkeensaajan ansiotulot, pääomatulot ja omaisuus. Myöskään eläkettä saavan hoitotuki, eläkkeensaajan asumistuki ja omaishoidon tuki eivät vaikuta sen määrään. Takuueläke pienentää kuitenkin asumistukea ja perheen mahdollisesti saamaa toimeentulotukea samoin kuin muutkin eläkkeet.

Hakemuslomakkeita saa palvelupisteistä tai netistä

Takuueläkettä haetaan Kelasta. Hakuaika alkaa helmikuussa 2011. Hakemuslomakkeita saa vuodenvaihteesta alkaen Kelan toimistoista ja yhteispalvelupisteistä. Lomakkeen voi silloin tulostaa myös internetsivuilta www.kela.fi/lomakkeet.

Helpottaakseen hakemista Kela lähettää tammikuun lopulla kirjeen ja esitäytetyn hakemuslomakkeen kaikille täyden kansaneläkkeen saajille, joita on noin 86 000.

Takuueläkettä voi 1.2.2011 alkaen hakea myös suullisesti soittamalla Kelan eläkeasioiden palvelunumeroon.

Takuueläkkeessä on 6 kuukauden takautuva hakuaika. Eläke myönnetään 1.3. alkaen, vaikka sitä hakisi vasta syyskuussa. Kela pyrkii eri tavoin varmistamaan, että kaikki takuueläkkeeseen oikeutetut saavat eläkkeen.

Takuueläkkeen vaikutus asumistukeen

Osalla eläkkeensaajia takuueläke vähentää asumistuen määrää, mutta eläkkeensaajan asumistukea ja täyttä kansaneläkettä saavan yksin asuvan henkilön toimeentulo paranee kuitenkin takuueläkkeen ansiosta noin 96 eurolla. Parisuhteessa asuvan henkilön toimeentulo paranee noin 117 eurolla kuukaudessa silloin kun puolisolla on myös oikeus eläkkeensaajan asumistukeen.

Kuka ei voi saada takuueläkettä?

Jos eläkkeensaaja asuu pysyvästi ulkomailla, hän ei saa takuueläkettä. Se voidaan maksaa vain tilapäisesti ulkomailla oleskelevalle.

Takuueläke myönnetään vasta kun eläkkeensaaja on hakenut kaikki muut eläkkeensä. Sitä ei kuitenkaan makseta pelkän osa-aikaeläkkeen, osatyökyvyttömyyseläkkeen eikä perhe-eläkkeen saajille.

Lisätietoja:
Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto,
etuuspäällikkö Pirjo Raute, puh. 020 634 3580
lakimies Marja Laanterä, puh. 020 634 3347
osastopäällikkö Anne Neimala, puh. 020 634 3678

etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaalle:
Kelan eläkeasioiden palvelunumero 020 692 202 arkisin klo 8–18

På svenska:
http://www.fpa.fi/aktuellt

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit