Tietojärjestelmien palapeliin lisää ketteryyttä

Miksi sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeet ovat niin pitkiä ja monimutkaisia? Uudessa Sosiaalivakuutuksessa mielipiteensä kertovat mm. Reijo Aarnio, Jyrki Kasvi ja Madis Tiik sekä Kelan Kanta-palveluiden rakentajat.

Oiva esimerkki pitkästä ja monimutkaisesta tietojärjestelmähankkeesta on Kansallinen terveysarkisto (Kanta), jota on rakennettu Kelassa vuodesta 2006. Hankkeen ensimmäinen aikaansaannos, sähköinen resepti, on nyt käytössä. Kansallisessa terveysarkistossa lukuisia aivan erilaisia järjestelmiä pitää saada toimimaan saumattomasti yhdessä. Testaaminen vie aikansa, ja tietoturvavaatimukset ovat tiukkoja. Esimerkiksi sähköisen reseptin on toimittava kahdeksassa eri potilastietojärjestelmässä ja kolmessa eri apteekkitietojärjestelmässä.

”Yhteentoimivuus pitää aina testata. Jokaisen potilastieto- ja apteekkijärjestelmän pitää tuottaa yhteismitallista tietoa. Testauksessa varmistetaan, että asiakirjat ovat teknisesti ja sisällöltään oikeanlaisia ja että muut järjestelmät pystyvät tulkitsemaan niitä oikein, kertoo erikoisasiantuntija Katriina Köli Kelan Kanta-palveluista.

”Jos tietosuoja pettää, kukaan ei käytä uusia mahdollisuuksia, vaan kaikki menevät edelleen vastaanotoille jonottamaan”, muistuttaa puolestaan tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio.
Aarniota huolestuttaa myös lainsäädännön ja teknologian yhteispeli.

”Kun uusiin testi- ja teknologiahankkeisiin pistetään rahaa, samanaikaisesti hallintoa tehostetaan lähinnä vähentämistoimin. Niille, jotka kirjoittavat pykäliä ja toimeenpanevat uudistuksia, tulee koko ajan lisää työtehtäviä ja paineita”, hän huomauttaa.

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen tutkimus- ja kehitysjohtaja Jyrki Kasvi pitää hankkeiden onnistumisen esteenä ennen kaikkea liikkuvaa maalia. Ennakkoon on vaikea määritellä mitä ostetaan.
”Julkisella puolella pitäisi päästä ketterään järjestelmäkehitykseen. Tilausta tehtäessä ei vielä välttämättä tiedetä, mitä oikeasti tilataan ja mikä on lopputulos. Tämä tuntuu tietysti perinteisiin julkisiin hankintoihin tottuneesta kauhealta asetelmalta, mutta emmehän me nytkään tiedä, mikä kustannus lopulta on”, Kasvi sanoo.

Lisätietoja
Lue Sosiaalivakuutus 3/13 verkossa www.kela.fi/sosiaalivakuutus
http://verkkojulkaisu.viivamedia.fi/sosiaalivakuutus/2013/3

Kelan viestintä
Yhteystiedot www.kela.fi/viestinta
Puhelinpalvelu medialle p. 040 733 522, arkisin klo 9-16
Sähköposti viestinta@kela.fi

Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle. Tilaa kerran kuussa ilmestyvä mediainfo osoitteessa http://www.kela.fi/uutiskirje

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit